Rankingi i wyróżnienia

NASZA GMINA PRZYJAZNA TRANSPORTOWCOM

Potwierdza to certyfikat „Gmina Przyjazna Transportowi Drogowemu” przyznany przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Wyróżnienia te przyznawane są samorządom, które obniżają stawki podatku od środków transportu do możliwie najniższego poziomu wynikającego z przepisów prawa.

Certyfikat przyznany Miastu i Gminie Łosice wręczył Burmistrzowi Mariuszowi Kucewiczowi Prezes Stowarzyszenia Jan Buczek, podczas spotkania, które odbyło się 6 lutego 2017 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach.

 

 

11 miejsce - Ranking stu gmin przyjaznych transportowi opracowany przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (2014 r.) http://branza.zmpd.pl/strona.php?str_id=4458

 

 

RANKING PISMA SAMORZĄDOWEGO WSPÓLNOTA

Wg raportu „Polityka podatkowa gmin 2013–2015” opublikowanego w piśmie samorządowym „Wspólnota”, Łosice zajęły 7. miejsce pod względem średniej stawki podatków w rankingu 267. miast powiatowych. Dochody własne otrzymane jako proc. możliwych do zebrania w latach 2013–2015 są w naszym mieście na poziomie 76,29%, co jest równoznaczne z tym, że ponad 23% należnych podatków nie zostało pobranych. Różnica pomiędzy liderem rankingu miast powiatowych, tj. miastem Garwolin (średnia stawka - 71,50%) wynosi 4,79%, zaś ostatnim, 267. miastem - Wejherowo, to aż 22,86% (średnia stawka – 99,15%).

Warto zaznaczyć, że wśród gmin o wartości wskaźnika poniżej 76,29% (czyli darujących podatnikom prawie jedną czwartą teoretycznie możliwych do pozyskania dochodów) nie ma ani jednego miasta wojewódzkiego oraz miasta na prawach powiatu. Jedynie 2% miast powiatowych (6 na 267), 14% małych miast (82 na 582) oraz 28% gmin wiejskich (444 na 1563) osiągnęło niższy wskaźnik niż Łosice, co utwierdza w przekonaniu, że jesteśmy gminą przyjazną „fiskalnie”.
 
Jak podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz, „To efekt dobrej współpracy z Radą Miasta i Gminy. Mam nadzieję, że taki kierunek działania przyczyni się do rozwoju naszej gminy.”