Archiwum

Styczeń 2018

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.
Więcej informacji w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

2018-01-30 17:01 przez Małgorzata Wojcieszuk

W MIEŚCIE I GMINIE ŁOSICE POWSTANĄ NOWE PLACE ZABAW

Miasto i Gmina Łosice otrzymało kolejne dofinansowanie - tym razem na budowę siedmiu placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Łosice.

2018-01-29 15:46 przez Małgorzata Wojcieszuk

6 milionów dla Łosic!

24 stycznia w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur podpisano umowę między Mazowiecką Jednostką Wdrażania programów Unijnych a Miastem i Gminą Łosice w sprawie ponad 6- milionowego unijnego dofinansowania dla łosickiego samorządu.

2018-01-25 10:24 przez Dorota Kalinowska

Wygrajmy Naukową Stację Zabaw dla Łosic!

Naukowa Stacja Zabaw to rodzaj parku eksperymentów i doświadczeń, gdzie całe rodziny będą mogły poznać prawa nauki i bawić się nimi. W Łosicach takie miejsce mogłoby powstać przy ulicy Majora Zenona 25a. Konieczne są jednak Wasze głosy, które można oddawać tutaj - https://www.powietrzebezsmieci.pl/gminy/zaglosuj#dest

2018-01-25 09:54 przez Małgorzata Wojcieszuk

nabór kandydatów do komisji konkursowej- Sport 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2018. Szczegóły w załącznikach.

2018-01-23 15:26 przez Małgorzata Wojcieszuk

nabór kandydatów do komisji konkursowej - Kultura 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2018. Szczegóły w załącznikach.

2018-01-23 15:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

Kalendarium statystycznych badań ankietowych - 2018

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi. Na prośbę Urzędu Statystycznego w Warszawie publikujemy Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku.

2018-01-23 09:48 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPROSZENIE NA NOWOROCZNY KONCERT KOLĘD

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz serdecznie zaprasza na koncert noworoczny, który odbędzie się 28 stycznia o godz. 18.30 w kościele pw. św. Zygmunta w Łosicach. W programie m. in. najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu gwiazdy koncertu Macieja Miecznikowskiego i laureatów X Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „łosickie Anioły”. Szczegóły na plakacie

2018-01-19 14:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich

W związku z narastającym problemem oporności drobnoustrojów na stosowane w medycynie ludzkiej, ale również często medycynie weterynaryjnej, środki przeciwdrobnoustrojowe (antybiotyki i inne środki przeciwdrobnoustrojowe), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach przekazał informację dla hodowców zwierząt gospodarskich.

2018-01-19 14:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - Zarządzenie 1/2018 PLW w Łosicach

Zarządzenie Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego. 

2018-01-18 10:56 przez Małgorzata Wojcieszuk

OTWARTY KONKURS OFERT - SPORT 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., - „Współdziałanie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice”

2018-01-16 15:25 przez Małgorzata Wojcieszuk

OTWARTY KONKURS OFERT - KULTURA 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

2018-01-16 15:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

2018-01-16 08:42 przez Małgorzata Wojcieszuk

FERIE CZAS ZACZĄĆ!

Kochani odpoczywajcie i bawcie się dobrze - również na feriach w naszym mieście! Szczegóły znajdziecie na plakatach!

2018-01-15 11:36 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zapytanie ofertowe

Miasto i Gmina Łosice zaprasza do złożenia oferty cenowej na: kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Łosice od dnia  31 stycznia 2018 roku do dnia 30 stycznia 2020 roku.

2018-01-12 13:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

OFERTA - BUDYNEK DREWNIANY DO PRZENIESIENIA LUB ROZBIÓRKI

Do przeniesienia lub rozbiórki budynek drewniany o powierzchni zabudowy 149 m stanowiący własność prywatną, zlokalizowany na działce miasta i gminy Łosice. Kontakt do właściciela budynku 661 037 616.

2018-01-12 11:48 przez Małgorzata Wojcieszuk

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Bank Młodych Mistrzów Sportu". Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w terminie od 23.01.2018 r. do 13.02.2018 r. Można uzyskać dofinansowanie do 10 000 zł. Zachęcamy lokalne organizacje do udziału w konkursie.

2018-01-12 09:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy, iż w dniu 31 stycznia 2018 r. upływa termin, na złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Art. 111  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz.487 ze zm.).

2018-01-11 16:03 przez Małgorzata Wojcieszuk

I Łosicki Orszak Trzech Króli

6 stycznia po raz pierwszy w Łosicach odbył się Orszak Trzech Króli.

2018-01-09 12:29 przez Dorota Kalinowska

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2018 rok

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Łosice na 2018 rok.

2018-01-02 13:56 przez Dorota Kalinowska