Archiwum

Październik 2017

Budżet partycypacyjny 2018 - Lista rankingowa projektów

 Zespół d/s budżetu partycypacyjnego 2018 dokonał zliczenia głosów oddanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Łosice na poszczególne projekty zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane do głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego 2018.

2017-10-31 15:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór partnera do projektu

Miasto i Gmina Łosice ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego opracowania i realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, składanego w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”

2017-10-25 15:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2017 r o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

2017-10-23 14:38 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONFERENCJA DZIEDZICTWO KULTUROWE ZIEMI ŁOSICKIEJ

W najbliższą sobotę o godzinie 9:30, w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach odbędzie się Konferencja Popularnonaukowa pod hasłem "Między dawnymi a nowymi laty".

2017-10-19 11:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

Komunikat

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

2017-10-19 10:37 przez Małgorzata Wojcieszuk

Ćwiczenia obronne p.k. TOCZNA 2017

Burmistrz  Miasta i Gminy Łosice informuje, że w dniach 18-19 października 2017 r. na terenie miasta i gminy Łosice w ramach szkolenia obronnego przeprowadzone będą ćwiczenia powiatowo-gminne pod kryptonimem  TOCZNA-2017.

2017-10-17 16:24 przez Małgorzata Wojcieszuk

Powiatowo- Gminny Dzień Edukacji Narodowej

13 października w Łosickim Domu Kultury odbyły się Powiatowo – Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wydarzenie zgromadziło dyrekcję i nauczycieli z placówek oświatowych zarządzanych przez samorząd powiatowy oraz Miasto i Gminę Łosice.

2017-10-17 09:13 przez Dorota Kalinowska

Łosice na IV Forum Gospodarczym

Czwartego października Łosice prezentowały się podczas IV Forum budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie łosickim. Organizatorem tego wydarzenia, które skupia pracodawców, przedsiębiorców, producentów rolnych, samorządowców, księży i działaczy z organizacji pozarządowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.

2017-10-10 12:48 przez Dorota Kalinowska

Nasze inwestycje z dofinansowaniem WFOŚiGW

Inwestycje Miasta i Gminy Łosice dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2017-10-06 15:41 przez Dorota Kalinowska

Pożegnanie Pana Stanisława Wereszczuka

Pan Stanisław Wereszczuk, po kilkunastu latach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice odszedł na zasłużoną emeryturę.

2017-10-02 16:44 przez Dorota Kalinowska

Wykaz nieruchomości

Publikacja Zarządzenia Nr RMiG.120.65.2017 z dnia 2 października 2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łosice przeznaczonych na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami

2017-10-02 13:54 przez Małgorzata Wojcieszuk