Archiwum

Październik 2016

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie funkcji części istniejącego obiektu budowlanego – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łosicach na składowisko odpadów azbestowych”.

2016-10-31 17:14 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenia  Burmistrza Miasta i Gminy Łosice o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą położonych w obrębie Rudnik gmina Łosice”, oraz o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie funkcji części istniejącego obiektu budowlanego – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łosicach na składowisko odpadów azbestowych

2016-10-31 16:22 przez Patryk Klauziński

Projekty realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego

W załączeniu protokół z posiedzenia zespołu d/s partycypacyjnego 2017 w Mieście i Gminie Łosice

2016-10-28 16:15 przez Patryk Klauziński

Kolejny komunikat w sprawie ASF

W załączeniu komunikat Rzecznika Prasowego Wojewody Mazowieckiego w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń: poszukiwanie padłych dzików

2016-10-28 15:53 przez Patryk Klauziński

Odbiór techniczny prac na ul. 11 Listopada i Sokołowskiej w Łosicach

Dnia 28.10.2016 r. odbył się odbiór techniczny inwestycji pn.: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami  oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul.11-go Listopada i Sokołowska w Łosicach

Koszt wykonania robót budowlanych brutto 321 878,70   zł.

2016-10-28 15:32 przez Patryk Klauziński

Konsultacje w sprawie obszaru rewitalizacji

W związku z wyznaczeniem obszaru przeznaczonego do rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Łosice zachęcamy do zgłaszania uwag oraz do zgłaszania propozycji projektów/działań jakie należy ująć w opracowywanym programie rewitalizacji oraz zapraszamy na spotkania konsultacyjne. 

Szczegóły w obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.

2016-10-27 15:25 przez Małgorzata Wojcieszuk

DZIEŃ NAUCZYCIELA W MIEŚCIE I GMINIE ŁOSICE

W dniach 13, 14 października 2016 r. w placówkach oświatowych mieszczących sie na terenie Miasta i Gminy Łosice odbywały się uroczystości związane z obchodami Dnia Nauczyciela. W uroczystościach brali udział Burmistrz Miasta i Gminy Łosice - Mariusz Kucewicz wraz z zastępcą - Włodzimierzem Nowotniakiem. Składamy gorące podziękowania za zaproszenie.

2016-10-18 12:52 przez Patryk Klauziński

NIE CHOWAJCIE SWOICH WIERSZY DO SZUFLADY

Pokażcie je światu! A doskonałą okazją do tego jest do tego jest XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Romualda III Mikoszewskiego ph. "Ziemia Najbliższa" organizowany przez Łosicki Dom Kultury i Urząd Miasta i Gminy w Łosicach.  

 

2016-10-13 13:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF – zmniejszenie ograniczeń - również w powiecie Łosickim

W trakcie negocjacji z Komisją Europejską została zmniejszona strefa z ograniczeniami związanymi z wystąpieniem przypadków ASF u dzika i ognisk ASF. Zmiany pozwolą na sprzedaż tuczników do ubojni z terenów do tej pory objętych ograniczeniami.

2016-10-11 20:27 przez Małgorzata Wojcieszuk

WAŻNE UŁATWIENIA DLA INTERESANTÓW

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i chcąc ułatwić im życie samorządy Miasta i Gminy Łosice oraz Powiatu Łosickiego podpisały porozumienie o poborze opłat skarbowych.

2016-10-07 12:35 przez Patryk Klauziński

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1452 - ASF

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1452 z dnia 2 września 2016 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5708)

Pliki w załączeniu

 

2016-10-03 17:00 przez Patryk Klauziński

PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Program skierowany jest do objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych rolników, ich domowników, którzy ukończyli 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą.

Informacje w załączonych plikach

2016-10-03 15:51 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą położonych w obrębie Rudnik w gminie Łosice".

2016-10-03 15:44 przez Patryk Klauziński