Archiwum

2017

X Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek łosickie Anioły

4 stycznia 2018 r. upływa termin zgłoszeń do 10. edycji Festiwalu, w którym mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, schole z terenu powiatu łosickiego w sześciu kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe – klasy 0-3, IV-VII, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne oraz dorośli. 

2017-12-27 14:53 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPROSZENIE NA ŁOSICKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz oraz Dziekan Dekanatu Łosickiego ks. Kanonik Sławomir Kapitan, w imieniu Organizatorów zapraszają Mieszkańców i Gości Miasta i Gminy Łosice do wspólnego, rodzinnego kolędowania i udziału w pierwszym Łosickim Orszaku Trzech Króli.

2017-12-27 14:13 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA PROJEKTU

Ogłoszenie o wyborze partnera w otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

2017-12-22 10:27 przez Patryk Klauziński

Spotkania informacyjne w sprawie uchwały antysmogowej

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r.  Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

2017-12-15 16:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

Dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie

Miasto i Gmina Łosice zrealizowało kolejne projekty z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

2017-12-15 15:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAGRAJMY DLA NATALII

Już w najbliższą niedzielę 17 grudnia, w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach, odbędzie się Świąteczny Turniej Piłki Halowej, połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie Natalii, która w listopadzie uległa poważnemu wypadkowi. 

2017-12-15 12:52 przez Małgorzata Wojcieszuk

IV Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy

9 i 10 grudnia w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur odbędzie się IV Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy

2017-12-08 11:01 przez Dorota Kalinowska

Młodziezowa Rada MiG Łosice III kadencji

Rozpoczęła się III kadencja Młodziezowej Rady Miasta i Gminy Łosice.

2017-12-08 10:41 przez Dorota Kalinowska

Zaproszenie na warsztat turystyczny

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” serdecznie zaprasza na warsztat turystyczny „Stworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej regionu nadbużańskiego” który odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017r. godz. 9.00 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 13. 

2017-12-01 16:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

NGO - Konkurs z Programu Sport dla Wszystkich

Informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 

2017-12-01 15:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

Badania rolne GUS

W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet. GUS przygotował aplikację, poprzez którą będzie można wypełnić formularz (dane potrzebne do logowania wylosowane gospodarstwa otrzymały pocztą wraz z listem Prezesa GUS). Szczegóły w załącznikach.

 

2017-11-30 10:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

DOPOSAŻENIE GABINETÓW PIELĘGNIARSKICH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na wniosek Burmistrza Miasta  i Gminy Łosice  Wojewoda Mazowiecki przyznał środki finansowe przeznaczone na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej znajdujących się w szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Łosice.

2017-11-29 09:43 przez Patryk Klauziński

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA PROJEKTU

Miasto i Gmina Łosice ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji Projektu w ramach naboru dla 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli o nr: RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 ogłoszonego dnia 7.11.2017 r.

2017-11-29 08:07 przez Patryk Klauziński

ZIEMIA NAJBLIŻSZA

Serdecznie zapraszamy na podsumowanie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa” w piątek 1 grudnia o godz. 17:00 w sali widowiskowej ŁDK. W ramach spotkania odbędzie się wyjątkowy koncert „Byle nie o miłości” z piosenkami Agnieszki Osieckiej w wykonaniu znakomitości scen polskich i nie tylko: Nula Stankiewicz – wokal, Janusz Strobel – gitara oraz Mariusz „Fazi” Mielczarek - saksofony, flet.

2017-11-28 16:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosicki Dzień Aktywności w Niemojkach

17 listopada w strażnicy OSP Niemojki spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych i działacze z terenu Miasta i Gminy Łosice oraz samorządowcy.

2017-11-21 15:18 przez Dorota Kalinowska

Dołącz do Wojsk Obrony Terytorialnej

Informujemy, że 23 listopada 2017 r. (wtorek)  w godzinach 09.00 – 13.00 w sali konferencyjnej nr 26, I piętro Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza nr 6, będą przyjmowane wnioski od ochotników z powiatu łosickiego do pełnienia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej - wnioski będzie można pobrać na miejscu.

2017-11-21 12:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy 2017

Już po raz czwarty w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur odbędzie się Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Przez dwa dni 9-10 grudnia będziemy gościć w naszych progach rękodzielników z Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. Już teraz zapraszamy wystawców i gości.

2017-11-21 11:09 przez Małgorzata Wojcieszuk

Koncert z okazji 187. rocznicy Powstania Listopadowego

W najbliższą niedzielę, 26 listopada, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz oraz Dziekan Łosicki ks. Kanonik Sławomir Kapitan zapraszają na Koncert z okazji 187. rocznicy Powstania Listopadowego.

2017-11-21 08:32 przez Dorota Kalinowska

POnad dwa miliony dla Łosic na modernizację sieci wodno - kanalizacyjnej

14 listopada burmistrz  Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz i skarbnik Małgorzata Łaska podpisali umowę  z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

2017-11-15 13:37 przez Dorota Kalinowska

WYNIKI KONSULTACJI

9 listopada 2017 r. odbyły się konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. W spotkaniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz Burmistrz Mariusz Kucewicz. 

2017-11-13 12:03 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Miasto i Gmina Łosice zamierza przystąpić do konkursu HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców. Jak sama nazwa wskazuje, bardzo istotne jest angażowanie mieszkańców, którzy aktywnie współtworzą i współdecydują o miastach, w których żyją, dlatego będziemy wdzięczni za wyrażenie swojej opinii, poprzez wypełnienie niniejszego formularza. Do współpracy zachęcamy też potencjalnych partnerów projektu oraz firmy, które mogą zaproponować „inteligentne rozwiązania” dla naszego Miasta (szczegóły nt. ogłoszonego naboru na partnera projektu na stronie gmina.losice.pl).

2017-11-09 14:08 przez Małgorzata Wojcieszuk

Setne urodziny pani Łucji Leśniczuk

4 listopada 2017 roku nasza mieszkanka, Pani Łucja Leśniczuk świętowała setną rocznice urodzin.

2017-11-08 14:29 przez Dorota Kalinowska

BADANIE SADÓW PRZEZ GUS

 Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 30 listopada 2017 r. w wylosowanych gospodarstwach sadowniczych na terenie całego kraju przeprowadzone będzie obowiązkowe Badanie sadów według gatunków i odmian.

2017-11-03 16:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

Budżet partycypacyjny 2018 - Lista rankingowa projektów

 Zespół d/s budżetu partycypacyjnego 2018 dokonał zliczenia głosów oddanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Łosice na poszczególne projekty zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane do głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego 2018.

2017-10-31 15:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na wybór partnera do projektu

Miasto i Gmina Łosice ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego opracowania i realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, składanego w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”

2017-10-25 15:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2017 r o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

2017-10-23 14:38 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONFERENCJA DZIEDZICTWO KULTUROWE ZIEMI ŁOSICKIEJ

W najbliższą sobotę o godzinie 9:30, w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach odbędzie się Konferencja Popularnonaukowa pod hasłem "Między dawnymi a nowymi laty".

2017-10-19 11:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

Komunikat

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

2017-10-19 10:37 przez Małgorzata Wojcieszuk

Ćwiczenia obronne p.k. TOCZNA 2017

Burmistrz  Miasta i Gminy Łosice informuje, że w dniach 18-19 października 2017 r. na terenie miasta i gminy Łosice w ramach szkolenia obronnego przeprowadzone będą ćwiczenia powiatowo-gminne pod kryptonimem  TOCZNA-2017.

2017-10-17 16:24 przez Małgorzata Wojcieszuk

Powiatowo- Gminny Dzień Edukacji Narodowej

13 października w Łosickim Domu Kultury odbyły się Powiatowo – Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wydarzenie zgromadziło dyrekcję i nauczycieli z placówek oświatowych zarządzanych przez samorząd powiatowy oraz Miasto i Gminę Łosice.

2017-10-17 09:13 przez Dorota Kalinowska

Łosice na IV Forum Gospodarczym

Czwartego października Łosice prezentowały się podczas IV Forum budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie łosickim. Organizatorem tego wydarzenia, które skupia pracodawców, przedsiębiorców, producentów rolnych, samorządowców, księży i działaczy z organizacji pozarządowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.

2017-10-10 12:48 przez Dorota Kalinowska

Nasze inwestycje z dofinansowaniem WFOŚiGW

Inwestycje Miasta i Gminy Łosice dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2017-10-06 15:41 przez Dorota Kalinowska

Pożegnanie Pana Stanisława Wereszczuka

Pan Stanisław Wereszczuk, po kilkunastu latach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice odszedł na zasłużoną emeryturę.

2017-10-02 16:44 przez Dorota Kalinowska

Wykaz nieruchomości

Publikacja Zarządzenia Nr RMiG.120.65.2017 z dnia 2 października 2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łosice przeznaczonych na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami

2017-10-02 13:54 przez Małgorzata Wojcieszuk

Spotkanie z autorem ksiązki "Nawrócenie i chrzest Mieszka I"

29 września w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie z autorem książki „ Nawrócenie i chrzest Mieszka I”.

2017-09-25 10:36 przez Dorota Kalinowska

46 ton zbóz dla gminy Dziemiany

Mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice nie pozostali obojętni na apel o pomoc, dla zniszczonej przez trąbę powierzną gminy Dziemiany.

2017-09-22 13:39 przez Dorota Kalinowska

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania projektu budowlanego „Modernizacji i rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łosicach”.

2017-09-21 12:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zdecyduj i zagłosuj - Budżet partycypacyjny 2018

Przed nami kolejny etap wyłaniania zwycięskiej inwestycji realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 r. - głosowanie.

2017-09-20 14:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wystawa "Rzeczpospolita Utracona' w Łosicach

17 września 1939r. ZSRR dokonał zbrojnej napaści na Polskę. Dlatego Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz zaprasza na wystawę "Rzeczpospolita Utracona"przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

2017-09-12 13:42 przez Dorota Kalinowska

ASF - ZALECENIA PLW W ŁOSICACH

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń, związaną z pojawianiem się nowych ognisk tej choroby u świń oraz przypadków u dzików, oraz mając na uwadze, że analiza czynników ryzyka wskazuje na fakt, że to właśnie czynnik ludzki jest jednym, z najbardziej nieprzewidywalnych wektorów szerzenia się ASF, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach wydał stosowne zalecenia.

2017-09-08 15:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

Powiat Łosicki w Oczach Jego Mieszkańców

Rusza piąta edycja konkursu „Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”. Starosta Powiatu Łosickiego oraz Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Łosickiego ogłosiła V edycję konkursu „Promocja powiatu łosickiego w oczach jego mieszkańców”.

2017-09-08 11:21 przez Małgorzata Wojcieszuk

Rozporządzenia Nr 13/2017 i 14/2017 PLW W ŁOSICACH

Publikacja  Rozporządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach: Nr 13/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego oraz Nr 14/2017 z 5 września 2017 r. w uchylające rozporządzenia  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego.

2017-09-07 10:59 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - Zmiana terminu na złożenie wniosku o rekompensatę

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1684), informujemy o zmianie terminu na złożenie przez posiadaczy zwierząt wniosku o przyznanie rekompensaty, tj. z dnia 15 września 2017 r. na dzień 31 października 2017 r.

2017-09-07 10:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018 – PROPOZYCJE PROJEKTÓW

W wyznaczonym terminie wpłynęło dziesięć formularzy z propozycjami projektów, w tym cztery projekty inwestycyjne i sześć projektów społecznych. Zespół ds. budżetu partycypacyjnego 2018 w Mieście i Gminie  Łosice powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Nr RMIG.120.50.2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.  zweryfikował pod względem formalnym cztery projekty pozytywnie, sześć projektów negatywnie.

2017-09-06 15:19 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - ROZPORZĄDZENIE Nr 13 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego, łosickiego i sokołowskiego.

2017-09-05 12:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

PIERWSZY DZWONEK W ŁOSICKICH SZKOŁACH

Uczniowie w całej Polsce usłyszeli już pierwszy dzwonek, zwiastujący rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018. W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice uczy się obecnie 1346 osób. Uczniowie podstawówek i gimnazjów to 988 osób. Pozostali to najmłodsi mieszkańcy, uczęszczający do przedszkoli.Podczas uroczystego apelu w Zespole Szkół nr 1 w Łosicach, miało miejsce pożegnanie dotychczasowej dyrektor, Małgorzaty Węgrzyniak oraz jej zastępców Małgorzaty Bodeckiej i Bożeny Chromiec. 

 
2017-09-05 12:17 przez Małgorzata Wojcieszuk

Narodowe Czytanie Wesela w Łosicach

Już po raz drugi włączyliśmy się do tej ogólnopolskiej akcji, nad którą patronat sprawuje Para Prezydencka. 2 września 2017 r. wspólnie czytaliśmy "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.  

2017-09-04 17:26 przez Małgorzata Wojcieszuk

PRZYMROZKI - POSZKODOWANI PRODUCENCI MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI

Poszkodowani mogą składać od 13 września 2017 r. do 27 września 2017 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o udzielenie pomocy Jednym z wymaganych załączników jest protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej potwierdzony przez Wojewodę. 

2017-09-04 16:57 przez Małgorzata Wojcieszuk

Informacja o dofinansowaniu na usunięcie azbestu

Miasto i Gmina Łosice otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice. Kwota dotacji 17 671,00 zł.

2017-09-04 16:12 przez Małgorzata Wojcieszuk

Budżet Partycypacyjny 2018 - Zaproszenie na konsultacje

Zespól ds. budżetu partycypacyjnego 2018 r. zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy Łosice na spotkania konsultacyjne w sprawie złożonych projektów. 

2017-09-04 15:33 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przegląd szkół i przedszkoli przed nowym rokiem szkolnym

Skończyły się wakacje i uczniowie wrócili do szkół. Dlatego przeprowadzono obowiązkową kontrolę stanu bhp szkoły i placówek.

2017-09-04 14:21 przez Małgorzata Wojcieszuk

POMÓŻMY MIESZKAŃCOM GMINY DZIEMIANY

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zwraca się z apelem o pomoc mieszkańcom Gminy Dziemiany, poszkodowanym, na skutek przejścia trąby powietrznej z 11 na 12 sierpnia br. i dostarczenie zboża siewnego (pszenżyta, żyta, owsa, pszenicy) oraz zboża paszowego do zorganizowanych punktów zbiórek.

2017-09-04 13:06 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - ROZPORZĄDZENIE NR 12 PLW W ŁOSICACH

Rozporządzenie Nr 12/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach uchylające rozporządzenia w sprawie afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego.

2017-08-30 12:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego. 

2017-08-30 12:25 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosickie pożegnanie wakacji

Na zakończenie sezonu wakacyjnego, 25 i 27 sierpnia w Łosicach odbyła się dwudniowa impreza pod nazwą "Pożegnanie Wakacji".

2017-08-28 11:25 przez Małgorzata Wojcieszuk

KINO PLENEROWE ODWOŁANE

Informujemy, że z uwagi przelotne deszcze i mocny wiatr uniemożliwiający ustawienie ekranu, dzisiejsze seanse filmowe
w kinie plenerowym nie odbędą się. Decyzja o odwołaniu kina została podjęta w trosce bezpieczeństwo oglądających. 
Mamy nadzieję, że filmy uda się pokazać podczas kolejnego kina plenerowego. Szczegóły już niedługo. 

2017-08-27 19:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA PROJEKTU

Miasto i Gmina Łosice ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.

2017-08-21 11:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POŻEGNANIE WAKACJI

Muzyczne pożegnanie wakacji to nasza propozycja na nadchodzący weekend.

2017-08-19 09:54 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie nr WFB. 6220.8.25.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice dotyczy  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” na działce oznaczonych nr ew. 72/2 w miejscowości Szańków, gm. Łosice.

2017-08-18 15:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1481

17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE L211 ukazała się decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, która wprowadza zmiany w obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF m.in. na terytorium Polski. (gmina Korczew Powiat Siedlce – gmina Platerów powiat Łosice – obszar zagrożenia strefa niebieska). Proszę o dystrybucję ww. informacji- w szczególności na terenie powiatu siedleckiego i łosickiego

2017-08-17 14:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

Rekompensaty dla rolników - program bioasekuracji

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2015 roku wypłaca rekompensaty posiadaczom zwierząt za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) przez okres objęty programem bioasekuracji, tj. do końca 2018 roku.

2017-08-10 11:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - Rozporządzenie Nr 11/2017 PLW w Łosicach

Rozporządzenie Nr 11/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii wprowadza obszar zagrożony wystąpieniem ASF w miejscowościach Krasna i Waśkowólka w gminie Huszew. 

2017-08-10 11:37 przez Małgorzata Wojcieszuk

SANITARNY ODSTRZAŁ DZIKÓW - ROZPORZĄDZENIE PLW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach wydał Rozporządzenie Nr 10/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łosickiego.  

2017-08-09 15:40 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany studium

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice sporządzanej na podstawie uchwały nr VI/37/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice.

2017-08-09 11:40 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu projektu MPZP

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Niemojki gmina Łosice sporządzanego na podstawie uchwały nr VI/38/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Niemojki gmina Łosice.

2017-08-09 11:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu projektu MPZP

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Lubelskiej w mieście Łosice sporządzanego na podstawie uchwały nr VI/39/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Lubelskiej w mieście Łosice.

2017-08-09 11:18 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA PROJEKTU

Miasto i Gmina Łosice ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.

2017-08-04 15:52 przez Małgorzata Wojcieszuk

Oferta portalu Mikroporady.pl

Mikroporady.pl dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia.

2017-08-03 15:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

Odblaski mogą uratować życie!

Wystarczy odblaskowa naklejka na ubranie, opaska czy kamizelka. Tak niewiele, a może uratować życie.

2017-08-03 15:36 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie odbędą się w Łosicach 4 sierpnia przy Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur, Joselewicza 13. 

2017-08-03 12:01 przez Małgorzata Wojcieszuk

ŻNIWA - BĄDŹ BEZPIECZNY!

PT KRUS w Łosicach przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym podczas żniw. 

2017-08-03 11:40 przez Małgorzata Wojcieszuk

Chrońmy się przed upałami

W ostatnich dniach upały dają się wszystkim we znaki. W tym czasie szczególnie chętnie korzystamy z kąpieli wodnych. Dlatego przypominamy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie miejsca kąpielowego na naszym zalewie. Ostrzegamy również przed kąpielami w miejscach do tego nie przeznaczonych.

2017-08-02 14:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zapraszamy na konsultacje w Łosicach

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych 11 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6 w godzinach od 09:00 – 12:00. 

2017-08-02 12:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

14 sierpnia Dniem wolnym w Urzędzie Miasta i Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach. Dzień wolny został ustalony w zamian za święto za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w tym roku w sobotę.

2017-08-01 11:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

W ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia o 17:00 w wielu miejscach w Polsce zawyją syreny alarmowe. Do akcji włączają się także Łosice.

2017-08-01 11:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018 - ZGŁOŚ PROJEKT

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice, cieszymy się, że już po raz drugi możemy Was zaprosić do zgłaszania propozycji projektów inwestycyjnych i społecznych, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018. 

2017-07-31 15:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - SPOTKANIE INFORMACYJNE

28 lipca 2017 r. w Łosickim Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjne z hodowcami trzody chlewnej w sprawie wprowadzonych zmian w „Programie bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018”. 

2017-07-28 15:01 przez Małgorzata Wojcieszuk

UWAGA! ZMIANY W PROGRAMIE BIOASEKURACJI

14 sierpnia 2017 r. upływa termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu lub na złożenie przez posiadacza świń oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii, że gospodarstwo, w którym przebywają świnie, nie spełni wymagań określonych w programie. Świnie z takiego gospodarstwa zostaną poddane ubojowi lub zabiciu po przeprowadzeniu kontroli przez powiatowego lekarza weterynarii. 

2017-07-27 14:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - OBSZAR ZAGROŻONY - PATKÓW GMINA ŁOSICE

W związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Mężenin Kolonia, gmina Platerów, Wojewoda Mazowiecki Rozporządzeniem Nr 10 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego określił obszar zagrożony obejmujący m. im. miejscowość Patków, gmina Łosice.

2017-07-27 14:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

DNI ŁOSIC 2017

Kolejne Dni Łosic za nami. W tym roku była to trzydniowa impreza zaplanowana tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

2017-07-25 14:47 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - SPOTKANIE W SPRAWIE PROGRAMU BIOASEKURACJI

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice z inicjatywy Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informuje posiadaczy trzody chlewnej o  spotkaniu w dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 4.

2017-07-25 11:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

Goście Dni Łosic 2017

Dni Łosic to okazja do spotkania mieszkańców, ale również gości. Oprócz licznego grona anonimowych osób, które przyjechały z okolic aby świętować razem z nami.

2017-07-25 09:51 przez Małgorzata Wojcieszuk

nowa edycja „Programu bioasekuracji”

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja PROGRAMU BIOASEKURACJI, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r.  

2017-07-24 22:38 przez Małgorzata Wojcieszuk

STOP ASF - PROGRAM BIOSEKURACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378) informujemy o nowych wytycznych dotyczących hodowli trzody chlewnej. Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z nowymi wymogami, które należy spełnić do 14 sierpnia. 

28 lipca o godzinie 10:00, w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie w tej sprawie.

2017-07-20 16:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

GORĄCO ZAPRASZAMY NA DNI ŁOSIC 2017

Przed nami DNI ŁOSIC 2017 - doroczne święto naszego miasta. Mamy nadzieję, że podczas trzydniowej imprezy każdy znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia 21, 22 i 23 lipca na Targowicy Miejskiej. 

2017-07-17 16:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

DNI ŁOSIC 2017 - ZAPRASZAMY RĘKODZIELNIKÓW

Serdecznie zapraszamy rękodzielników, twórców ludowych, koła gospodyń wiejskich, rzemieślników, malarzy, rzeźbiarzy do prezentacji swoich prac i wyrobów oraz potraw regionalnych podczas głównych obchodów DNI ŁOSIC 2017, które odbędą się 23 lipca 2017 r. na Targowicy Miejskiej w Łosicach.

2017-07-17 15:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PARADZIE Z OKAZJI DNI ŁOSIC

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice serdecznie zaprasza właścicieli pojazdów zabytkowych, kultowych, ciekawych i nietypowych do udziału w Paradzie z okazji Dni Łosic. Wydarzenie odbędzie się 23 lipca o godzinie 14:30.

2017-07-17 15:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

UNIEWWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Miasto i Gmina Łosice informuje, iż na podstawie pkt.10 zapytania ofertowego z dnia 03.07.2017 r. unieważnia postępowanie dotyczące realizacji zadania  „Modernizacja indywidualnych kotłowni w Łosicach”.

2017-07-14 13:57 przez Małgorzata Wojcieszuk

Ważne ogłoszenie

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniu 29 czerwca 2017 r. – grad i strat poniesionych w wyniku ww. zjawiska informuję, iż w terminie do 21 lipca 2017 r. można składać „wnioski o szacowanie szkód” powstałych na skutek gradu w uprawach rolnych, sadowniczych i krzewach owocowych.

2017-07-12 16:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

WYKAZ NIERUCHOMOŚci

Wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Narutowicza, stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

2017-07-11 13:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zaproszenie do promocji obiektów turystycznych

Stowarzyszanie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zaprasza do zaprezentowania swojego obiektu turystycznego, gastronomicznego itp. w naszym folderze. Prezentacja jest bezpłatna wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku, załączyć zdjęcia obiektu i wysłać do 31 lipca 2017r. Folder dotyczy obiektów z naszego terenu SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

2017-07-11 09:04 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice o wydaniu Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w przedmiocie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” na działce oznaczonej nr ew. 72/2  w miejscowości Szańków.

2017-07-06 15:57 przez Małgorzata Wojcieszuk

ROZPORZĄDZENIE PLW W ŁOSICACH

Publikacja Rozporządzenia nr 9/2017 z 4 lipca 2017 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego oraz mapy ognisk ASF.

2017-07-06 15:53 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest zakup z dostawą na adres ul. Międzyrzecka 3A, 08-200 Łosice, 5 kotłów gazowych. Zapraszamy do składania ofert.

2017-07-05 08:25 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - ROPORZĄDZENIE NR 8/2017 PLW W ŁOSICACH

Publikacja Rozporządzenia nr 8/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego.

2017-06-27 08:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali drobiarskiej do chowu brojlerów o łącznej obsadzie 23400 szt. (93,6 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr. ew. 215/2 i 215/1 w miejscowości Szańków, gm. Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

2017-06-26 16:43 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - ROPORZĄDZENIA PLW W ŁOSICACH

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach nr 7/2017 wyznaczające obszar zagrożony w związku ze stwierdzeniem ogniska ASF na terenie woj. lubelskiego powiatu Biała Podlaska miejscowość Ludwinów 23.

2017-06-26 13:18 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice nr WFB.6220.2.12.2017 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej o wydajności 9,0 m3 na działce o nr ew. 27/1”  w miejscowości Biernaty Średnie, gm. Łosice

2017-06-26 11:28 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - ROZPORZĄDZENIE PLW W ŁOSICACH

W związku z wykryciem ogniska ASF w m. Hołowczyce Stare gmina Sarnaki powiat łosicki publikujemy Rozporządzenie nr 6/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego oraz mapę ognisk ASF.

2017-06-21 08:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - ROPORZĄDZENIA PLW W ŁOSICACH

W związku z wystąpieniem nowych ognisk ASF w województwie podlaskim i lubelskim publikujemy Rozporządzenia nr 3 i nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach.

2017-06-20 12:08 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przed nami obchody bitwy pod Jeziorami

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na obchody 73 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Jeziorami stoczonej przez Oddział Partyzancki 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej Stefana Wyrzykowskiego „Zenona" z okupantem niemieckim. Tegoroczne obchody odbędą się 24 i 25 czerwca. Niedzielną Mszę św. w Jeziorach odprawi ks. biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz OFMCAP, Szczegóły na plakacie. 

2017-06-20 07:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

SANITARNY ODSTRZAŁ DZIKÓW

Informujemy, że na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego odbędą się odstrzały sanitarne dzików. Szczegóły w stosownych Rozporządzeniach Powiatowych Lekarzy Weterynarii. 

2017-06-19 17:59 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2017 r. na wniosek Inwestora - Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2049W od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki w miejscowości Dzięcioły” na działkach o nr ew. 131/2 obręb Dzięcioły.

2017-06-19 16:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

II ŁOSICKI WIECZÓR CHWAŁY, WIECZÓR UWIELBIENIA

Tegoroczna uroczystość Bożego Ciała stała się okazją do tego aby mieszkańcy Łosic i okolic mogli przeżyć kolejny Wieczór Chwały. Na scenie przy kościele Trójcy Św. wystąpili laureaci Papieskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Religijnej, Schola Parafialna, Chór "Adoramus" i Ewa Uryga. 

2017-06-19 16:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

Konsultacje nowych wzorów kart do głosowania

Komisarz Wyborczy w Siedlcach i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego serdecznie zapraszają do udziału w konsultacjach dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych, które odbędą się 21 czerwca br. w godz. od 9.00 do 15.00 w sali konferencyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Siedlcach 

2017-06-19 08:33 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF ZASADY BIOASEKURACJI

Przypominamy o zachowaniu środków ostrożności zapobiegających wystąpieniu ASF.

2017-06-12 12:36 przez Małgorzata Wojcieszuk

Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej

13 czerwca od 9:00 do 13:00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach będą przyjmowane wnioski od ochotników z powiatu łosickiego w sprawie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej.

2017-06-09 17:37 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2017 r. na wniosek Inwestora - POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A. Woźniki 25, 08-200 Łosice została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej z parkingiem” na działkach oznaczonych nr ew. 2/6 i 4 w miejscowości Woźniki, gm. Łosice.

2017-06-09 11:13 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA UMARZAJĄCEGO POSTĘPOWANIE

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie  uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” we wsi Szańków na działce nr ew. 72/2.

2017-06-09 10:51 przez Małgorzata Wojcieszuk

NOWE OŚWIETLENIE NA ŁOSICKICH ULICACH

Przy ulicach: Parcele, Pogodnej, Żeromskiego, i Wiejskiej w Łosicach zamontowano nowe oświetlenie. Zainstalowano 65 nowoczesnych stanowisk słupowych wraz z oprawami LED. Koszt inwestycji to 276 381,00 zł. 
Roboty zakończono i odebrano 17 maja 2017 r.

2017-06-07 16:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAKRZE ŚPIEWA I ŚWIĘTUJE

Okazuje się, że każde rocznice, zarówno te okrągłe i znaczące, jak też te małe i skromne mogą być dobrą okazją do świętowania i wspólnej zabawy. 3 czerwca dwuletni jubileusz powstania, obchodził Zespół Zakrze Śpiewa.

2017-06-07 08:31 przez Małgorzata Wojcieszuk

TAK ŚWIĘTOWANO DZIEŃ DZIECKA NA ŁOSICKIM PODWÓRKU NIVEA

3 czerwca na Osiedlu Zdrowa odbył się Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka. Była to już trzecia edycja tej imprezy.

2017-06-06 13:17 przez Małgorzata Wojcieszuk

WSPÓLNE WĘDKOWANIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Zapraszamy na relację z zawodów wędkarskich zorganizowanych w niedzielę 4 czerwca nad Zalewem Łosickim. Okazją do wędkarskiej rywalizacji był Dzień Dziecka.

2017-06-05 17:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

Ogłoszenie wykazu nieruchomości

Wykaz dotyczy nieruchomości położonej w Łosicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11, stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej do korzystania przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach przez okres 2 lat. 

2017-06-05 16:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY ROZSTRZYGNIĘTY

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonego postępowania, dyrektorem została Pani Barbara Miechowiecka.

2017-06-05 16:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

RUSZA SEZON LETNI NA ZALEWIE ŁOSICKIM

Od 1 czerwca do 31 sierpnia, w godz. od 10.00 do 18.00, zapraszamy codziennie do bezpłatnego korzystania z pełnej infrastruktury znajdującej się na terenie Zalewu. Zachęcamy do korzystania z rowerów, kajaków, zjeżdżalni czy basenu. Można też zagrać w szachy, albo w chińczyka przy naszej Ełce.
Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie kąpieli w Zalewie Łosickim. Kąpiel dozwolona jest tylko w basenie.

2017-06-01 14:59 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPROSZENIE NA RODZINNY PIKNIK

Przed nami Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka. Do wspólnej zabawy zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, bo przecież niezależnie od wieku, każdy z nas jest dzieckiem. Do zobaczenia 3 czerwca na łosickim PODWÓRKU NIVEA. Szczegóły na plakacie. 

2017-05-31 19:57 przez Małgorzata Wojcieszuk

DZIEŃ DZIECKA W ŁOSICKIM PRZEDSZKOLU NR 1

Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łosicach już dzisiaj świętowały Międzynarodowy Dzień Dziecka.

2017-05-31 19:48 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zaproszenie na rajd Szlakiem Oddziału Majora Zenona

W imieniu Organizatorów: Burmistrza Miasta i Gminy Łosice i Łosickiego Domu Kultury serdecznie zapraszamy do udziału w II Rodzinnym Rajdzie Rowerowym szlakiem 34. Oddziału Partyzanckiego „Zenona”. Startujemy w sobotę, 24 czerwca o godz. 10.00 z placu przy Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach, a już dzisiaj czekamy na Wasze zgłoszenia. 

Szczegóły na plakacie i w regulaminie.

2017-05-30 16:21 przez Małgorzata Wojcieszuk

LIST WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z OKAZJI DNIA SAMORZĄDU

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera skierował list do wspólnot samorządowych województwa mazowieckiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, obchodzonego corocznie 27 maja. O ustanowieniu tego święta zdecydował Sejm w specjalnej uchwale z 29 czerwca 2000 r. na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. 

2017-05-30 15:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wyniki wyborów uzupełniających

28 maja 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Łosice w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 10, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pawła Bahniuka. Mieszkańców sołectw Chotycze, Chotycze Kolonia, Jeziory, Łuzki i Toporów w Samorządzie Miasta i Gminy Łosice będzie reprezentować Beata Wiewiórka z KWW BEATY WIEWIÓRKA.

2017-05-29 16:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Papieski Przegląd Piosenki ... - zapraszamy do udziału

Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury oraz Łosicki Dom Kultury pragną zachęcić dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu Miasta i Gminy Łosice do wzięcia udziału w Papieskim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Religijnej, który odbędzie się 13 czerwca (wtorek) o godz. 9:30 w sali widowiskowej ŁDK. 

2017-05-26 17:43 przez Małgorzata Wojcieszuk

Młodzież i filantropia

25 maja 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz, uczestniczył w finale projektu ph. ,,Młodzież i filantropia” współfinansowanym w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, organizowany przez Fundację dla Polski, który odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach. 

2017-05-26 15:24 przez Małgorzata Wojcieszuk

TRWAJĄ REMONTY DRÓG

Rozpoczął się kolejny etap remontu ul. Majora Zenona. Remontowana jest również droga powiatowa Zakrze – Niemojki

2017-05-26 15:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” na działce oznaczonej nr ew. 72/2  w miejscowości Szańków  na wniosek z dnia 10.04.2017 r.  złożony przez  Inwestora.

2017-05-24 16:09 przez Małgorzata Wojcieszuk

UCZENNICE ŁOSICKIEGO GIMNAZJUM LAUREATKAMI FESTIWALU

Karolina Kruk została laureatką X Festiwalu Piosenki Europejskiej w Mordach, Weronika Kosmalska otrzymała wyróżnienie. Obie solistki są uczennicami łosickiego Gimnazjum Nr 2. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy na relację z tego wydarzenia przygotowaną przez Dyrekcję i Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

2017-05-24 15:53 przez Małgorzata Wojcieszuk

PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH

Zapraszamy do głosowania na inicjatywę PROGRAMOWANIE OD NAJMŁODSZYCH LAT w ramach konkursu "To dla mnie ważne" organizowanego przez Fundację AVIVA

2017-05-22 14:22 przez Patryk Klauziński

ZAPRASZAMY NA ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Koło nr 8 PZW Łosice, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na Spławikowe zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Mariusza Kucewicza. To pierwsze takie zawody w Łosicach i być może to dobra okazja do znalezienia nowego hobby i złapania bakcyla do wędkowania.

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

2017-05-22 14:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI

Za nami X. jubileuszowa edycja Powiatowego Przeglądu Przedszkolnych Grup Tanecznych "Roztańczone Przedszkole". Mali tancerze spotkali się 18 maja br. na scenie Łosickiego Domu Kultury.

2017-05-20 14:53 przez Małgorzata Wojcieszuk

WIOSENNE PRZYMROZKI - WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w okresie od dnia 16 kwietnia 2017 r. do dnia 21 kwietnia 2017 r. oraz w dniu 10 maja 2017 r. i strat poniesionych w uprawach rolnych, sadowniczych i krzewach owocowych w wyniku ww. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w terminie do 30 maja 2017 r.

2017-05-17 15:14 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zaproszenie na spotkanie

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu osób niesłyszących, niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów, wolontariuszy w dniu 17.05.2017 r. godz.11.00 w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach ul. Berka Joselewicza 13.

2017-05-16 15:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./ na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice”.

2017-05-16 15:11 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice nr WFB.6220.9.10.2017 i nr WFB.6220.9.11.2017 dotyczą przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2049W od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki w miejscowości Dzięcioły” na działkach o nr ew. 131/2 obręb Dzięcioły.

2017-05-16 14:48 przez Małgorzata Wojcieszuk

Dojrzałość jest okresem złotym

11 maja w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach odbył się wykład dla słuchaczy UTW w Łosicach. Prelegentem był v-ce dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach p. Sławomir Kordaczuk, a tematem "20 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerskiego - działalność edukacyjna i turystyczna.

2017-05-12 13:08 przez Małgorzata Wojcieszuk

UCZNIOWIE OSZW W ŁOSICACH Z WIZYTĄ W URZĘDZIE

10 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach Burmistrz Mariusz Kucewicz gościł Uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach wraz z ich opiekunami Elżbietą Hryniewicz i Kamilą Krasiejko-Sulima. 

 
2017-05-11 15:08 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia, że postanowieniem z dnia 09.05.2017 r. znak WFB.6220.3.13.2017 na podstawie 63 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na „Budowie hali produkcyjnej z parkingiem” na działkach oznaczonych nr ew. 2/6 i 4 w miejscowości Woźniki, gm. Łosice

2017-05-11 14:23 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, działając na podstawie art. 38 w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 08 maja 2017 r. na wniosek Inwestora – Daniela Malczuka zam. Szańków 52B, 08-200 Łosice została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” we wsi Szańków na działce nr ew. 72/2.

2017-05-11 14:03 przez Małgorzata Wojcieszuk

KOMINIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach

3 maja 2017 roku w Dzienniku Urzędowym UE L 114 została opublikowana decyzja  2017/767 z dnia 28 kwietnia 2017 roku zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Tekst decyzji oraz mapa zmian w załączeniu.

2017-05-10 11:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

SIŁOWNIA Z NESTLE

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Łosice do głosowania na siłownię w ramach konkursu organizowanego przez NESTLE

2017-05-09 08:31 przez Patryk Klauziński

WYJAZD STUDYJNY PO OBSZARZE LGD

Zapraszamy mieszkańców gmin wchodzących w skład SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” na wyjazd studyjny po obszarze LGD.

2017-05-09 08:23 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenia w sprawie:

1. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali drobiarskiej do chowu brojlerów o łącznej obsadzie 23400 szt. (93,6 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr. ew. 215/2 i 215/1 w miejscowości Szańków, gm. Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie,

2. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2049W od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki w miejscowości Dzięcioły” na działkach o nr ew. 131/2 obręb Dzięcioły.

2017-05-08 16:34 przez Patryk Klauziński

WIWAT MAJ, 3 MAJ!

3 maja obchodziliśmy 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

2017-05-04 15:26 przez Patryk Klauziński

LIST SENATORA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W załączeniu list od Senatora Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Waldemara Kraski przesłany z okazji uroczystych obchodów 226 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja.

2017-05-04 15:19 przez Patryk Klauziński

List Marszałka Województwa Mazowieckiego

W załączeniu list od Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika przesłany z okazji uroczystych obchodów 226 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja.

2017-05-03 14:21 przez Patryk Klauziński

KONKURSOWE WITRYNY

W tym roku odbyła się III edycja Konkursu na NAJŁADNIEJSZĄ WITRYNĘ SKLEPOWĄ ZWIĄZANĄ Z OBCHODAMI DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ ORAZ ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

2017-05-03 14:03 przez Patryk Klauziński

Łosicka Majówka

Dnia 01.05.2017 r. przy Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur odbyła się "Łosicka Majówka" organizowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, oraz Łosicki Dom Kultury.

2017-05-02 15:52 przez Patryk Klauziński

XIV OTWARTY TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO

Dnia 22 kwietnia 2017r na hali widowiskowo – sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach odbyła się XIV edycja Otwartego Turnieju Tańca Nowoczesnego, organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice oraz Łosicki Dom Kultury.

2017-04-28 10:45 przez Patryk Klauziński

226 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice serdecznie zaprasza do uczestnictwa w obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Szczegóły na plakacie.

2017-04-25 08:02 przez Patryk Klauziński

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Łosicach nr RMiG.120.24.2017 z dnia 19 kwietnia 2017r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach

2017-04-24 17:25 przez Patryk Klauziński

ŁOSICKI BIEG PO FLAGĘ

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz Łosicki Dom Kultury zapraszają pasjonatów biegów i nordic walking do udziału w ŁOSICKIM BIEGU PO FLAGĘ - 01 maja 2017 r.

2017-04-24 14:39 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenia w sprawie wydania  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego na  „Przebudowie drogi powiatowej nr 2049W od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki w miejscowości Dzięcioły”.

2017-04-21 15:34 przez Patryk Klauziński

Lekcja historii inaczej…

10 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika odbył się pokaz historyczny, na którym nie zabrakło opowieści o greckiej historii.

2017-04-20 12:37 przez Małgorzata Wojcieszuk

Były gofry, były tosty… tym razem przyszedł czas na smoothie 

Każdy z nas wie, że warto nauczyć dzieci przyrządzać najprostsze posiłki i odkrywać przed nimi ciekawy i zaskakujący świat kuchni. Dlatego po raz kolejny opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Łosicach – Pani Joanna Nowaczek-Jakimiuk, Beata Wróbel oraz Pani Malwina Miechowiecka zorganizowały warsztaty kulinarne, na których uczniowie klas IV-VI przyrządzili pod ich opieką smoothie.

2017-04-20 12:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WITRYNĘ SKLEPOWĄ

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najładniejszą, okolicznościową witrynę sklepową wykonaną z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej oraz Święta Konstytucji 3-go Maja.

2017-04-20 10:44 przez Patryk Klauziński

Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach z dnia 19 kwietnia 2017r

Uchwała w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice zarządzonych na dzień 28 maja 2017r.

2017-04-19 15:58 przez Patryk Klauziński

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 9/2017, NABÓR nr 10/2017 oraz NABÓR nr 11/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

2017-04-19 15:31 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach z dnia 19 kwietnia 2017r.

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach z dnia 19.04.2017r o obsadzeniu mandatu radnego, oraz o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice zarządzonych na dzień 28 maja 2017.

2017-04-19 14:32 przez Patryk Klauziński

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającej na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” na działce oznaczonych nr ewid. 72/2 w miejscowości Szańków, gm. Łosice.

2017-04-18 14:41 przez Patryk Klauziński

Szkolenia "Profesjonalne Kadry"

Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym „Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu” współfinansowanym z EFS.

2017-04-18 14:12 przez Patryk Klauziński

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu osób niesłyszących , ich rodzin, opiekunów, wolontariuszy w  dniu 20 kwietnia 2017 r. godz.11.00 w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach ul. Berka Joselewicza 13.

2017-04-13 14:40 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPRASZAMY NA ECHA KATYNIA

W ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zapraszamy do Łosickiego Domu Kultury na 8. Przegląd Filmowy ECHA KATYNIA, zorganizowany wspólnie z IPN 25 kwietnia (wtorek). Uczestnicy pokazów otrzymają repliki guzików katyńskich.

2017-04-13 13:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

O tym, jak radzić sobie ze stresem i z depresją rozmawiali uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach w ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia.

2017-04-13 12:39 przez Małgorzata Wojcieszuk

TYGIEL DOLINY BUGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

LGD Tygiel Dolny Bugu ogłosił nabór nr 9/2017 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego; 10/2017 w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych oraz nr 11/2017 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Więcej informacji w załączeniu oraz na stronie www.tygieldolinybugu.pl.

2017-04-13 12:23 przez Małgorzata Wojcieszuk

CHCESZ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM?

Obecnie trwa nabór do służby w 5 batalionie Obrony Terytorialnej (5bOT) w Siedlcach. Batalion swoim obszarem odpowiedzialności obejmie miasto Siedlce i trzy powiaty łosicki, siedlecki i sokołowski (wystawiając po jednej kompanii w każdym powiecie).

2017-04-13 11:52 przez Małgorzata Wojcieszuk

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2017-04-13 11:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

ŁOSICKIE OBCHODY DNIA PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

10 kwietnia odbyły się łosickie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zorganizowane w 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 7. Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

2017-04-12 12:49 przez Patryk Klauziński

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice do 2023 roku oraz w obszarze rewitalizacji zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii, które będą przyjmowane od 11 do 18 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach (p. 39, I piętro) w godzinach pracy Urzędu. 

2017-04-11 09:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

2017-04-10 14:39 przez Patryk Klauziński

SKŁAD I DYŻURY MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

4 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejsko-Gminnej Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice, zarządzonych na dzień 28 maja 2017 r.

2017-04-10 10:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

WYNIKI KONKURSÓW

W oparciu o protokoły komisji konkursowej Burmistrz Miasta i Gminy Łosice dokonał wyboru ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017.

2017-04-05 08:31 przez Małgorzata Wojcieszuk

zaproszenie na obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy i zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w łosickich obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

2017-03-31 20:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH

Wyborcy stale zamieszkujący na terenie Miasta i Gminy Łosice mogą osobiście zgłaszać swoje kandydatury do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice, zarządzonych na dzień 28 maja 2017 r. Stosowny Komunikat w tej sprawie wydał Komisarz Wyborczy w Siedlcach Mirosław Onisko. 

2017-03-28 14:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPROSZENIE DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

Mazowiecka Izba Rolnicza Oddział Siedlce  zaprasza producentów trzody chlewnej na spotkanie dot. pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny, które odbędzie się  30 marca o godz. 10.00, w sali wiejskiej w Starej Kornicy 84.

2017-03-24 15:37 przez Małgorzata Wojcieszuk

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ BYŁEJ SZKOŁY W CHOTYCZACH

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 6 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Chotyczach, stanowiącej własność Gminy Łosice. Księga wieczysta nr SI2S/00015180/0.

2017-03-24 11:33 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONKURS Kulinarny ziołowy przysmak

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza wszystkich do udziału w VII edycji konkursu pt. "Kulinarny Ziołowy Przysmak". Konkursu oraz rozstrzygnięcie odbędzie się 18 czerwca 2017 roku podczas imprezy promocyjnej „VIII Nadbużańskie Ziołowe Spotkania” w Korycinach gm. Grodzisk.

2017-03-24 09:37 przez Małgorzata Wojcieszuk

AKCJA "SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ" W ŁOSICACH

W ramach tej akcji chętni będą mogli oddać krew w mobilnym punkcie poboru krwi usytuowanym na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach. 

2017-03-23 18:44 przez Małgorzata Wojcieszuk

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

2017-03-23 11:43 przez Małgorzata Wojcieszuk

NAMALUJ HISTORIĘ ODDZIAŁU MAJORA ZENONA

Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach organizuje konkurs plastyczny ph Oddział Partyzancki 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej Stefana Wyrzykowskiego „Zenona”.Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI, gimnazjów i uczniowie szkół średnich.

2017-03-22 15:50 przez Małgorzata Wojcieszuk

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ODSTRZAŁU DZIKÓW

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łosickiego. 

2017-03-22 14:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPRASZAMY DO PATKOWA NA TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

1 kwietnia br. w Patkowie już po raz drugi zostanie rozegrany Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice. W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków tej dyscypliny sportu do rywalizacji i do kibicowania. 

Szczegóły na plakacie. 

2017-03-22 14:17 przez Małgorzata Wojcieszuk

APEL PREZESA KRUS

Zapraszamy do zapoznania się z apelem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin. 

2017-03-21 18:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPROSZENIE NA KONCERT PIEŚNI WIELKANOCNYCH

25 i 26 marca w łosickich kościołach odbędą się koncerty pieśni wielkopostnych. Serdecznie zapraszamy. 

2017-03-21 18:06 przez Małgorzata Wojcieszuk

Bezpłatne miejsca na plakaty wyborcze

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Łosice dotyczy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta i Gminy Łosice zarządzonymi na dzień 28 maja 2017 r. 

2017-03-21 15:26 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z 14 marca 2017 r. informuje o granicach i numerze okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym nr 10 oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice zarządzonych na dzień 28 maja 2017 r.

2017-03-14 15:47 przez Małgorzata Wojcieszuk

O ŁOSICKIM ŚWIĘTOWANIU DNIA KOBIET

Jest nam niezmiernie miło, że niedzielna propozycja wspólnego świętowania Dnia Kobiet w Łosickim Domu Kultury spotkała z tak dużym zainteresowaniem zarówno Pań, jak i Panów.

2017-03-13 21:44 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z KAMILĄ KIELAR

Rowerem przez północnokanadyjską zimę. O swojej wyprawie, i nie tylko, Kamila opowie na XIX spotkaniu z cyklu VITOexTrEAM, które odbędzie się: w piątek 17 marca o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury, przy ul. Piłsudskiego 4. Wstęp jak zwykle wolny. Serdecznie zapraszamy.

2017-03-13 12:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia, że w dniu 27.02.2017 r. na wniosek  Inwestora - POLFER Podzespoły Indukcyjne S.A Woźniki 26, 08-200 Łosice zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającej na „Budowie hali produkcyjnej z parkingiem” na działkach oznaczonych nr ew. 2/6 i 4 w miejscowości Woźniki, gm. Łosice.

2017-03-09 15:04 przez Małgorzata Wojcieszuk

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pawła Bahniuka, 28 maja 2017 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Łosice w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 10 . Stosowne zarządzenie w tej sprawie, określające również kalendarz wyborczy, wydał Wojewoda Mazowiecki. Natomiast  Komisarz Wyborczy w Siedlcach w komunikacie z 9 marca 2017 r. określił termin przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów na radnego oraz termin zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach. 

2017-03-09 13:43 przez Małgorzata Wojcieszuk

DOFINANSOWANIA NA ZAKŁADANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI

NOWE NABORY WNIOSKÓW - LGD Tygiel Doliny Bugu zaprasza do składania wniosków w ranach naboru nr 7/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz nr 8/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
Szczegóły w załączniku. 
2017-03-07 14:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

NA WSCHODNIĄ NUTĘ - KONCERT Z MYŚLĄ O PANIACH

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice serdecznie zaprasza 12 marca o godz.17:00 do sali widowiskowej ŁDK i na wyjątkowy koncert dedykowany Paniom z okazji Dnia Kobiet. 

2017-03-06 19:27 przez Małgorzata Wojcieszuk

SEKRETARZ MIASTA I GMINY ŁOSICE ODESZŁA NA EMERYTURĘ

Z dniem 2 marca 2017 r. odeszła na emeryturę wieloletnia Sekretarz Miasta i Gminy Łosice Pani Teresa Wróbel, która funkcję tę pełniła od 1991 r.

2017-03-03 18:28 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wykaz lokalu mieszkalnego do sprzedaży dla najemcy

Wykaz dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Łosicach przy ul. Sienkiewicza 6 przeznaczonego do sprzedaży dla najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce.

2017-03-03 13:24 przez Małgorzata Wojcieszuk

HARMONOGRAMY ZBIÓRKI ODPADÓW - MARZEC 2017

Zachęcamy do zapoznania się z grafikiem zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Łosice w marcu 2017 r. 

2017-03-02 17:03 przez Małgorzata Wojcieszuk

DZIŚ OBCHODZIMY NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W imieniu Samorządu oraz Mieszkańców Miasta i Gminy Łosice, Burmistrz Mariusz Kucewicz, Zastępca Burmistrza Włodzimierz Nowotniak oraz Radna Dorota Kozłowska oddali hołd Żołnierzom Wyklętym.

 

2017-03-01 14:12 przez Małgorzata Wojcieszuk

100 LAT ZŁOTYM JUBILATOM

28 lutego 2017 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach gościli wyjątkowi Goście – pary małżeńskie, które w 2016 roku obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

2017-02-28 21:31 przez Małgorzata Wojcieszuk

ŁOSICZANIE TEŻ POBIEGLI TROPEM WILCZYM

26 lutego br. Łosiczanie oddali hołd Żołnierzom Wyklętym włączając się w ogólnopolską akcję ph. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. Imprezę zorganizowano w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

2017-02-27 19:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

TYGIEL DOLINY BUGU zaprasza do składania wniosków

LGD TYGIEL DOLINY BUGU zaprasza do składania wniosków w ramach naboru nr 6/2017 w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR. Więcej informacji zamieszczone jest na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl.

2017-02-27 15:39 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wykaz nieruchomości - zawarcie kolejnych umów dzierżawy

Wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

2017-02-27 15:06 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONKURS NA PROJEKT ŁOSICKIEGO PARKU ROZSTRZYGNIĘTY

16 lutego 2017 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny 14 ofert na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka przy ul. Rynek w Łosicach. W konkursie zwyciężyła praca nr 4 opatrzona kodem identyfikacyjnym 215806 Agnieszki Radkiewicz z Gdyni.

2017-02-23 18:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia że w dniu 10.02.2017 r. na wniosek Inwestora z dnia 09.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającej na „Wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej o wydajności 9,0 m3 na działce o nr. ew. 27/1” w miejscowości Biernaty Średnie, gm. Łosice.

2017-02-23 17:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

Komisje konkursowe powołane

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

2017-02-21 16:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

Rewolucja odpadowa 2.0 - Zaproszenie na seminarium

Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach zaprasza na Seminarium "Rewolucja odpadowa 2.0 - kierunki zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi", które odbędzie się 22 lutego 2017 r. o godzinie 11.00 w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury. 

2017-02-20 17:27 przez Małgorzata Wojcieszuk

POLSKA WALCZĄCA - ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ

Ekspozycję, która bardzo dobrze wpisuje się w zbliżające się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, można obejrzeć w Transgraniczym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach do 24 lutego br. w godz. od 9.00 do 19.00.
Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się 17 lutego br. 
2017-02-20 16:17 przez Małgorzata Wojcieszuk

Oddajmy hołd żołnierzom wyklętym

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz serdecznie zaprasza na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowanych w Łosicach 26 lutego 2017 r. pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej.

2017-02-19 09:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONKURS NA PROJEKT PARKU - Protokół Komisji

Dnia 16.02.2017 r. Komisja Konkursowa zakończyła ocenę 14 prac które, wpłynęły na KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PARKU IM.KRÓLA ALEKSANDRA JAGIELLOŃCZYKA PRZY UL. RYNEK W ŁOSICACH.

 W załączeniu protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.

2017-02-17 13:26 przez Małgorzata Wojcieszuk

WystawA POLSKA WALCZĄCA PREZENTOWANA W ŁOSICACH

Na otwarcie wystawy prezentowanej w miejsce ekspozycji FENOMEN SOLIDARNOŚCI, serdecznie zapraszamy już w najbliższy piątek 17 lutego br., o godz. 16.00 do Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur, Łosice ul. Berka Joselewicza 13. Wystawę zaprezentuje jej autor dr Paweł Rokicki.

 

2017-02-15 17:17 przez Małgorzata Wojcieszuk

LGD TYGIEL DOLINY BUGU ZAPRASZA NA SZKOLENIA

LGD Tygiel Doliny Bugu zaprasza na bezpłatne i otwarte szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

2017-02-15 16:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

A FERIE W NASZYM MIEŚCIE TRWAJĄ W NAJLEPSZE

Kreatywne, artystyczne i rekreacyjne! Czyli edukacyjne, plastyczne, taneczne, muzyczne, filmowe, kulinarne i sportowe! Takie właśnie są tegoroczne ferie w Łosicach! Mamy nadzieję,że nieprzekonanych przekonamy, a przekonanych utwierdzimy w tym, że warto skorzystać z propozycji przygotowanych wspólnie przez Łosicki Dom Kultury i zaprzyjaźnione organizacje.

Serdecznie zapraszamy!

Fotorelacja i więcej szczegółów: Łosicki Dom Kultury https://www.facebook.com/ldklosice/

2017-02-15 15:57 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPRASZAMY NA TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ

Tym razem o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice zawalczą Panowie. Zapraszamy do kibicowania.

2017-02-15 13:26 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

2017-02-14 15:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Największy Bieg Pamięci w Polsce. Biegniesz?

„Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – V ogólnopolska edycja już 26 lutego 2017 roku. Po raz pierwszy włączamy się do tej akcji i tegoroczna edycja odbędzie się również w Łosicach! Startujemy w niedzielę, 26 lutego br. o godzinie 12:00 przy Stadionie Miejskim w Łosicach.

2017-02-07 13:52 przez Małgorzata Wojcieszuk

NASZA GMINA PRZYJAZNA TRANSPORTOWCOM

Potwierdza to certyfikat „Gmina Przyjazna Transportowi Drogowemu” przyznany przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

2017-02-07 11:59 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zapraszamy na halowy turniej piłki nożnej

Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyny Orlików 2006 zostanie rozegrany 4 lutego od godz. 9.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach. O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łosice zagrają 4 zespoły: KS SEMP Pogoń Siedlce, WEKTRA Zbuczyn, Kolektyw Oleśnica i KS Łosice. Drużynom życzymy powodzenia, a wszystkich chętnych zapraszamy do kibicowania. 

2017-02-02 15:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ - SPORT

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017.

 

2017-02-02 14:40 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONKURS OFERT W ZAKRESIE upowszechniania SPORTU

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017.

2017-02-02 14:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

Nabór kandydatów do komisji konkursowej - kultura

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2017. 

2017-02-02 13:08 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017.
Zapraszamy do składania ofert.

2017-02-02 12:18 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosice w czołówce miast z najniższymi podatkami

Wg raportu „Polityka podatkowa gmin 2013–2015” opublikowanego w piśmie samorządowym „Wspólnota”, Łosice zajęły 7. miejsce pod względem średniej stawki podatków w rankingu 267. miast powiatowych.

2017-02-02 08:54 przez Małgorzata Wojcieszuk

Karnawał w Łosickim Przedszkolu Nr 1

Jak karnawał, to karnawał! Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łosicach dzięki swoim Paniom nie mają czasu na nudę. 

2017-02-01 15:42 przez Małgorzata Wojcieszuk

Koncert kolęd w Parafii św. Zygmunta

W niedzielny wieczór, 29 stycznia br., spotkaliśmy się w kościele pw. św. Zygmunta Króla na wspólnym kolędowaniu, bo jak mówił św. Jan Paweł II (…) wracamy zawsze do źródła wielkich natchnień duszy ludzkiej, duszy polskiej, kiedy śpiewamy kolędy (…)

2017-02-01 14:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE PARKU W ŁOSICACH

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza konkurs KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PARKU IM.KRÓLA ALEKSANDRA JAGIELLOŃCZYKA PRZY UL. RYNEK W ŁOSICACH.

Szczegóły w Regulaminie konkursu. 

2017-02-01 12:33 przez Małgorzata Wojcieszuk

INFORMACJA PKW O REJESTRZE WYBORCÓW

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącą rejestru wyborców.

2017-01-31 14:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

POMAGAMY RODZINIE POSZKODOWANEJ W POŻARZE

W imieniu Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice serdecznie zapraszamy na koncert charytatywny z którego dochód przeznaczony zostanie na pomoc rodzinie z Czuchleb poszkodowanej w pożarze. Organizatorzy gwarantują wspaniałą zabawę dzięki której wszyscy udzielimy wsparcia poszkodowanym.

 

 

2017-01-27 15:28 przez Patryk Klauziński

IX Festiwal Kolęd i Pastorałek "ŁOSICKIE ANIOŁY"

W dniach 24-25 stycznia 2017 r. w Łosickim Domu Kultury odbył się IX Festiwal Kolęd i Pastorałek. 

Uczestnicy prezentując dwie dowolnie wybrane kolędy lub pastorałki w tym obowiązkowo jedną tradycyjną polską kolędę, występowali w nastepujących kategoriach grupowych - soliści i zespoły wokalne oraz w sześciu kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy 0-3 i IV-VI szkoły podstawowe, kategoria gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli,

2017-01-27 14:42 przez Patryk Klauziński

Departament Ochrony Środowiska UMWM w Warszawie przypomina

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Więcej informacji w załączniku.

2017-01-25 13:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie funkcji części istniejącego obiektu budowlanego – składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łosicach na składowisko odpadów azbestowych”.

2017-01-24 16:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

SPOTKANIE NOWOROCZNE TPZŁ I UTW

20 stycznia br. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach spotkali się członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach oraz sympatycy i osoby wspierające działalność tych stowarzyszeń. 

2017-01-23 17:08 przez Małgorzata Wojcieszuk

WYSTAWA RZEŹB SZCZEPANA KOWALCZUKA

Zapraszamy do obejrzenia wystawy rzeźb Szczepana Kowakczuka, prezentowanej w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach od 23 stycznia do 10 lutego br. W każdy piątek po wystawie będzie oprowadzał sam autor. 

2017-01-22 10:56 przez Małgorzata Wojcieszuk

Koncert kolęd w kościele św. Zygmunta

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na koncert kolęd, który odbędzie się 29 stycznia 2017 r. w kościele p.w. św. Zygmunta Króla.

Szczegóły na plakacie.

2017-01-22 09:44 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zakup ubrań typu NOMEX dla OSP w Niemojkach

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemojkach otrzymali nowe ubrania typu NOMEX, które zastąpią wyeksploatowane podczas działań ubrania specjalne będące na wyposażeniu OSP.

2017-01-20 15:29 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Tygiel Doliny Bugu".

2017-01-17 12:21 przez Patryk Klauziński

KINO OBJAZDOWE PO RAZ DRUGI W ŁOSICACH

Mamy nadzieję, że propozycje filmowe i tym razem zainteresują Państwa.
Serdecznie zapraszamy 18 stycznia do Łosickiego Domu Kultury.

2017-01-14 10:53 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosice wśród Laureatów Plebiscytu TOP REGION 2016

Na zaproszenie J. E. Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy oraz J. M. Księdza Rektora Piotra Paćkowskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz uczestniczył w dorocznym spotkaniu noworocznym, które zorganizowano 10 stycznia br. w Wyższym Seminarium Duchowym Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym. Podczas spotkania zostały wręczone statuetki TOP REGIONU 2016. 

2017-01-13 10:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Z KOLĘDĄ W NOWY ROK

To zaproszenie do Łosickiego Domu Kultury na wspólne kolędowanie. Do zobaczenia już w niedzielę, 15 stycznia o godz. 16.00.

2017-01-10 17:01 przez Małgorzata Wojcieszuk

ŁOSICKIE ANIOŁY - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FESTIWALU

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w IX POWIATOWYM FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK „łosickie Anioły”. Zgłoszenia udziału można złożyć w Łosickim Domu Kultury najpóźniej do 16 stycznia br. 

2017-01-10 15:24 przez Małgorzata Wojcieszuk

Koncert kolęd w święto Trzech Króli

6 stycznia, w Święto Trzech Króli, w kościele parafialnym Trójcy Świętej w Łosicach odbył się doroczny koncert ph. "Łosickie Kolędowanie".

2017-01-10 15:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

środki ostrożności związane wystąpieniem grypy ptasiej

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

2017-01-09 12:59 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów - budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi".

2017-01-04 15:17 przez Patryk Klauziński

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów - budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi".

2017-01-04 14:43 przez Patryk Klauziński

XXX SESJA RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE

30 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach odbyła się XXX sesja opłatkowa Rady Miasta i Gminy Łosice.

2017-01-03 16:15 przez Patryk Klauziński

ŁOSICKIE KOLĘDOWANIE

6 stycznia 2017 r. w Kościele pw. Trójcy Świętej w Łosicach odbędzie się koncert z cyklu ŁOSICKIE KOLĘDOWANIE. Szczegóły na plakacie .

2017-01-03 15:52 przez Patryk Klauziński

Wnioski w ramach programu PL-BY-UA 2014-2020

W ostatnim tygodniu Burmistrz Miasta i Gminy Łosice podpisał deklaracje celem złożenia trzech wniosków o dofinansowanie w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

W ramach projektu Miasto i Gmina Łosice planuje dokonać następujących przedsięwzięć oraz inwestycji:

- Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Niemojkach

- Modernizacja Parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka oraz zieleńca przy dworcu PKS

- Modernizacja Świetlic wiejskich oraz utworzenie Izb pamięci w miejscowościach: Toporów, Czuchleby, Łuzki, Dzięcioły, Świniarów, Woźniki, Meszki

2017-01-02 16:33 przez Patryk Klauziński