Archiwum

Luty 2016

Semestr zerowy rozpoczęty!

23 lutego 2016 r. o godz. 16.00 wykładem inauguracyjnym n.t. „Atrakcje turystyczne wschodniej części województwa mazowieckiego” Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność w Łosicach.

2016-02-24 08:52 przez Małgorzata Wojcieszuk

DEBATA WSPÓLNIE BEZPIECZNIEJ

Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski, Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz zapraszają na Debatę Społeczną dotyczącą bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łosickiego.  

2016-02-22 14:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz serdecznie zaprasza na łosickie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. 

Szczegóły na plakacie. 

2016-02-19 13:37 przez Małgorzata Wojcieszuk

OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W PATKOWIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju. Szczegóły na plakacie. 

2016-02-18 15:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

HARMONOGRAM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) od 1 stycznia 2016 r. Powiat Łosicki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

2016-02-18 13:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny - WAŻNE INFORMACJE DLA PRODUCENTÓW

W dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

2016-02-17 13:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

19 lutego 2016 r. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach organizuje spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych poświęcone omówieniu najważniejszych kwestii w zakresie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. 

2016-02-15 21:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW I PIERWSZOKLASISTÓW

Poniżej prezentujemy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice określające harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych Miasta i Gminy Łosice w roku szkolnym 2016/2017.

2016-02-15 12:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i  upowszechniania kultury fizycznej  oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2016.

2016-02-08 12:31 przez Małgorzata Wojcieszuk

FERIE Z ŁDK I PILNA WIADOMOŚĆ DLA ŁASUCHÓW

Kochani,

o tym, że trwają ferie, nie będziemy Wam przypominać, ale o tym, że można je spędzić fajnie i kreatywnie – już tak.  

2016-02-03 16:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu

Na prośbę Fundacji alter eko, realizującej projekt "Kontrola obywatelska wdrażania zapisów "ustawy śmieciowej", w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, publikujemy Raport  „Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu”.

2016-02-03 10:06 przez Małgorzata Wojcieszuk

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Obowiązkowa lektura Mieszkańców Miasta i Gminy Łosice.

2016-02-03 08:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

konkurs grantowy Równać Szanse

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych mających siedzibę i działających w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, działających na rzecz młodzieży.

2016-02-03 08:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA, KOLĘDA.... W NIEMOJKACH

W niedzielę 31 stycznia 2016 r. w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Niemojkach odbyło się wspólne kolędowanie.

2016-02-01 13:07 przez Małgorzata Wojcieszuk