Archiwum

Maj 2017

ZAPROSZENIE NA RODZINNY PIKNIK

Przed nami Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka. Do wspólnej zabawy zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, bo przecież niezależnie od wieku, każdy z nas jest dzieckiem. Do zobaczenia 3 czerwca na łosickim PODWÓRKU NIVEA. Szczegóły na plakacie. 

2017-05-31 19:57 przez Małgorzata Wojcieszuk

DZIEŃ DZIECKA W ŁOSICKIM PRZEDSZKOLU NR 1

Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łosicach już dzisiaj świętowały Międzynarodowy Dzień Dziecka.

2017-05-31 19:48 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zaproszenie na rajd Szlakiem Oddziału Majora Zenona

W imieniu Organizatorów: Burmistrza Miasta i Gminy Łosice i Łosickiego Domu Kultury serdecznie zapraszamy do udziału w II Rodzinnym Rajdzie Rowerowym szlakiem 34. Oddziału Partyzanckiego „Zenona”. Startujemy w sobotę, 24 czerwca o godz. 10.00 z placu przy Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach, a już dzisiaj czekamy na Wasze zgłoszenia. 

Szczegóły na plakacie i w regulaminie.

2017-05-30 16:21 przez Małgorzata Wojcieszuk

LIST WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z OKAZJI DNIA SAMORZĄDU

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera skierował list do wspólnot samorządowych województwa mazowieckiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, obchodzonego corocznie 27 maja. O ustanowieniu tego święta zdecydował Sejm w specjalnej uchwale z 29 czerwca 2000 r. na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. 

2017-05-30 15:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wyniki wyborów uzupełniających

28 maja 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Łosice w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 10, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pawła Bahniuka. Mieszkańców sołectw Chotycze, Chotycze Kolonia, Jeziory, Łuzki i Toporów w Samorządzie Miasta i Gminy Łosice będzie reprezentować Beata Wiewiórka z KWW BEATY WIEWIÓRKA.

2017-05-29 16:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Papieski Przegląd Piosenki ... - zapraszamy do udziału

Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury oraz Łosicki Dom Kultury pragną zachęcić dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu Miasta i Gminy Łosice do wzięcia udziału w Papieskim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Religijnej, który odbędzie się 13 czerwca (wtorek) o godz. 9:30 w sali widowiskowej ŁDK. 

2017-05-26 17:43 przez Małgorzata Wojcieszuk

Młodzież i filantropia

25 maja 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz, uczestniczył w finale projektu ph. ,,Młodzież i filantropia” współfinansowanym w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, organizowany przez Fundację dla Polski, który odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym w Łosicach. 

2017-05-26 15:24 przez Małgorzata Wojcieszuk

TRWAJĄ REMONTY DRÓG

Rozpoczął się kolejny etap remontu ul. Majora Zenona. Remontowana jest również droga powiatowa Zakrze – Niemojki

2017-05-26 15:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” na działce oznaczonej nr ew. 72/2  w miejscowości Szańków  na wniosek z dnia 10.04.2017 r.  złożony przez  Inwestora.

2017-05-24 16:09 przez Małgorzata Wojcieszuk

UCZENNICE ŁOSICKIEGO GIMNAZJUM LAUREATKAMI FESTIWALU

Karolina Kruk została laureatką X Festiwalu Piosenki Europejskiej w Mordach, Weronika Kosmalska otrzymała wyróżnienie. Obie solistki są uczennicami łosickiego Gimnazjum Nr 2. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy na relację z tego wydarzenia przygotowaną przez Dyrekcję i Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

2017-05-24 15:53 przez Małgorzata Wojcieszuk

PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH

Zapraszamy do głosowania na inicjatywę PROGRAMOWANIE OD NAJMŁODSZYCH LAT w ramach konkursu "To dla mnie ważne" organizowanego przez Fundację AVIVA

2017-05-22 14:22 przez Patryk Klauziński

ZAPRASZAMY NA ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Koło nr 8 PZW Łosice, serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na Spławikowe zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Mariusza Kucewicza. To pierwsze takie zawody w Łosicach i być może to dobra okazja do znalezienia nowego hobby i złapania bakcyla do wędkowania.

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na plakacie.

2017-05-22 14:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI

Za nami X. jubileuszowa edycja Powiatowego Przeglądu Przedszkolnych Grup Tanecznych "Roztańczone Przedszkole". Mali tancerze spotkali się 18 maja br. na scenie Łosickiego Domu Kultury.

2017-05-20 14:53 przez Małgorzata Wojcieszuk

WIOSENNE PRZYMROZKI - WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w okresie od dnia 16 kwietnia 2017 r. do dnia 21 kwietnia 2017 r. oraz w dniu 10 maja 2017 r. i strat poniesionych w uprawach rolnych, sadowniczych i krzewach owocowych w wyniku ww. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w terminie do 30 maja 2017 r.

2017-05-17 15:14 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zaproszenie na spotkanie

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu osób niesłyszących, niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów, wolontariuszy w dniu 17.05.2017 r. godz.11.00 w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach ul. Berka Joselewicza 13.

2017-05-16 15:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./ na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice”.

2017-05-16 15:11 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice nr WFB.6220.9.10.2017 i nr WFB.6220.9.11.2017 dotyczą przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2049W od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki w miejscowości Dzięcioły” na działkach o nr ew. 131/2 obręb Dzięcioły.

2017-05-16 14:48 przez Małgorzata Wojcieszuk

Dojrzałość jest okresem złotym

11 maja w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach odbył się wykład dla słuchaczy UTW w Łosicach. Prelegentem był v-ce dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach p. Sławomir Kordaczuk, a tematem "20 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerskiego - działalność edukacyjna i turystyczna.

2017-05-12 13:08 przez Małgorzata Wojcieszuk

UCZNIOWIE OSZW W ŁOSICACH Z WIZYTĄ W URZĘDZIE

10 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach Burmistrz Mariusz Kucewicz gościł Uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach wraz z ich opiekunami Elżbietą Hryniewicz i Kamilą Krasiejko-Sulima. 

 
2017-05-11 15:08 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia, że postanowieniem z dnia 09.05.2017 r. znak WFB.6220.3.13.2017 na podstawie 63 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na „Budowie hali produkcyjnej z parkingiem” na działkach oznaczonych nr ew. 2/6 i 4 w miejscowości Woźniki, gm. Łosice

2017-05-11 14:23 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, działając na podstawie art. 38 w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 08 maja 2017 r. na wniosek Inwestora – Daniela Malczuka zam. Szańków 52B, 08-200 Łosice została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” we wsi Szańków na działce nr ew. 72/2.

2017-05-11 14:03 przez Małgorzata Wojcieszuk

KOMINIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach

3 maja 2017 roku w Dzienniku Urzędowym UE L 114 została opublikowana decyzja  2017/767 z dnia 28 kwietnia 2017 roku zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Tekst decyzji oraz mapa zmian w załączeniu.

2017-05-10 11:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

SIŁOWNIA Z NESTLE

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Łosice do głosowania na siłownię w ramach konkursu organizowanego przez NESTLE

2017-05-09 08:31 przez Patryk Klauziński

WYJAZD STUDYJNY PO OBSZARZE LGD

Zapraszamy mieszkańców gmin wchodzących w skład SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” na wyjazd studyjny po obszarze LGD.

2017-05-09 08:23 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenia w sprawie:

1. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali drobiarskiej do chowu brojlerów o łącznej obsadzie 23400 szt. (93,6 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr. ew. 215/2 i 215/1 w miejscowości Szańków, gm. Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie,

2. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2049W od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki w miejscowości Dzięcioły” na działkach o nr ew. 131/2 obręb Dzięcioły.

2017-05-08 16:34 przez Patryk Klauziński

WIWAT MAJ, 3 MAJ!

3 maja obchodziliśmy 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

2017-05-04 15:26 przez Patryk Klauziński

LIST SENATORA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W załączeniu list od Senatora Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Waldemara Kraski przesłany z okazji uroczystych obchodów 226 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja.

2017-05-04 15:19 przez Patryk Klauziński

List Marszałka Województwa Mazowieckiego

W załączeniu list od Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika przesłany z okazji uroczystych obchodów 226 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja.

2017-05-03 14:21 przez Patryk Klauziński

KONKURSOWE WITRYNY

W tym roku odbyła się III edycja Konkursu na NAJŁADNIEJSZĄ WITRYNĘ SKLEPOWĄ ZWIĄZANĄ Z OBCHODAMI DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ ORAZ ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

2017-05-03 14:03 przez Patryk Klauziński

Łosicka Majówka

Dnia 01.05.2017 r. przy Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur odbyła się "Łosicka Majówka" organizowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, oraz Łosicki Dom Kultury.

2017-05-02 15:52 przez Patryk Klauziński