Archiwum

Wrzesień 2016

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach

2016-09-28 17:53 przez Patryk Klauziński

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (na zastępstwo)

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (na zastępstwo)

Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowo Budżetowym

2016-09-28 15:54 przez Patryk Klauziński

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Zarządzenie nr RMiG.120.61.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 września 2016r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

2016-09-28 12:45 przez Patryk Klauziński

Zapraszamy na odsłonięcie pomnika

2016-09-27 21:28 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu kurników z infrastrukturą towarzyszącą do hodowli indyków” na działkach nr ew. 219/1, 220/1, 221/1, 222/2 w miejscowości Nowosielec, gmina Łosice.

2016-09-27 08:33 przez Patryk Klauziński

60-lecie Koła Łowieckiego "WOLA" WARSZAWA

W sobotę 17 września 2016 r. odbył się Jubileusz 60-lecia Koła Łowieckiego Nr 79 "WOLA" WARSZAWA z siedzibą w Rudniku 37.

2016-09-26 17:18 przez Patryk Klauziński

Wystawa „Żołnierze Oddziału «Zenona» 34. Pułku Piechoty AK”

Otwarcie wystawy „Żołnierze Oddziału «Zenona» 34. Pułku Piechoty AK”  21 września 2016 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

2016-09-26 16:48 przez Patryk Klauziński

PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ - CHOTYCZE

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 6 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chotyczach, stanowiącej własność Gminy Łosice

2016-09-23 14:42 przez Patryk Klauziński

Zapraszamy po odbiór dokumentacji na solary

Informujemy, że posiadamy opracowaną dokumentację projektową dotyczącą instalacji solarnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Łosicy, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie. Prosimy właścicieli o zgłaszanie się do dnia 30 września do urzędu przy ul. Piłsudskiego 6, pok. 39 w godzinach: pn. 9:00-17:00, wt. – pt. 7:30-15:30 w celu odebrania jednego egzemplarza dokumentacji oraz sprawdzenia jego poprawności co do zgodności z ustaleniami z projektantem.

2016-09-22 13:51 przez Patryk Klauziński

Program Rewitalizacji – karty projektów społecznych

Prośba o wypełnienie "Karty kluczowych zagadnień społecznych"

2016-09-22 12:46 przez Patryk Klauziński

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

OBWIESZCZENIE o wydaniu Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

2016-09-22 12:14 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na wniosek Inwestora - StanTrans Usługi Transportowe Stanisław Wojtczuk

2016-09-20 12:11 przez Patryk Klauziński

Zapraszamy na kolejny seans kina plenerowego

Podczas najbliższego sobotniego wieczoru łosiczanom zostaną zaprezentowane dwa filmy: „Cząstka Podlasia” oraz „Jak dogonić szczęście”.

 

2016-09-15 16:48 przez Patryk Klauziński

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE NR WFB.6220.6z.19.2012/2016

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O BUDOWIE TURBIN WIATROWYCH W MIEJSCOWOŚCI RUDNIK.

2016-09-15 15:56 przez Patryk Klauziński

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE NR WFB.6220.6z.18.2012/2016 O WEZWANIU DO UZUPEŁNIENIA RAPORTU PRZEZ INWESTORA - „WIND” ALICJA PUCHALSKA

2016-09-15 15:26 przez Patryk Klauziński

Dożynki Powiatowe w Huszlewie

Jak co roku Miasto i Gmina Łosice zaprezentowało się na Dożynkach Powiatowych. Tym razem impreza odbyła się w Gminie Huszlew.

2016-09-15 13:48 przez Patryk Klauziński

Spotkania w sprawie Rewitalizacji Miasta i Gminy Łosice

Za nami pierwsze spotkania w sprawie Rewitalizacji Miasta i Gminy w Łosicach. Kolejne Spotkanie w czwartek w Świetlicy Wiejskiej w Niemojkach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców

2016-09-14 14:13 przez Patryk Klauziński

Informacje w sprawie ASF

Rozporządzenie nr 4/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach oraz Apel Mazowieckiego Wojewodzkiego Lekarza Weterynarii

2016-09-13 13:41 przez Patryk Klauziński

TRWAJĄ BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA JEZIORKU

W  związku z pojawieniem się  na w dniu 9 września 2016r. na łosickim zbiorniku wodnym podejrzanej substancji, powiadomiona Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Łosicach dokonała oględzin  i pobrała próbki wody oraz sprawdziła PH substancji, której odczyn był obojętny.

2016-09-12 17:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1452

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1452 z dnia 2 września 2016 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

2016-09-07 15:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

22 września 2016 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej  Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. M. Asłanowicza 2 odbędzie się spotkanie, podczas którego omówione zostaną zagadnienia istotne dla przedstawicieli sektora pozarządowego działających w województwie mazowieckim.

2016-09-07 15:23 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA W SPRAWIE REWITALIZACJI

Serdecznie zapraszamy radnych, mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne instytucje na spotkanie informacyjne dotyczące prowadzonego procesu Rewitalizacji w Mieście i Gminie Łosice. 

Szczegóły na plakacie. 

2016-09-06 15:12 przez Małgorzata Wojcieszuk

W ŁOSICACH TEŻ CZYTANO QUO VADIS

W sobotę 3 września w Parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka odbyło się po raz piąty (ale w Łosicach po raz pierwszy) Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej.

 
2016-09-05 16:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

JESZCZE MOŻEMY WYPEŁNIĆ ANKIETY

Jeszcze do 7 września czekamy na wypełnione przez Państwa ankiety w ramach konsultacji społecznych związanych z opracowywaniem Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice.

2016-09-05 14:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice - 2016 r.

Informacja na temat dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2016-09-05 10:05 przez Patryk Klauziński

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA UZGADNIAJĄCEGO REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEZ REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE.

2016-09-03 14:03 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF.

2016-09-01 12:16 przez Małgorzata Wojcieszuk