Archiwum

Październik 2018

spotkanie partnerów w ramach współpracy transgranicznej

Dnia 30 października 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice odbyło się spotkanie partnerów z Miasta i Gminy Łosice, Gminy Wodynie, Rejonu Ivanova oraz Miasta Przemyślany. Spotkanie dotyczyło aplikacji do Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

2018-10-31 11:00 przez Administrator

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.7.54.2018 z 26.10.2018 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice.

2018-10-26 15:33 przez Dorota Kalinowska

LOKALE MIESZKANIOWE - LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH

Publikacja zarządzenia Nr RMiG.120.108.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie opublikowania listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Łosice. 

2018-10-25 15:14 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA PROJEKTU

Ogłoszenie o wyborze partnera na wspólną realizację projektu "Ja w internecie" , składanego przez Fundację Legalna Kultura, realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na obszarze województwa mazowieckiego.

2018-10-24 14:09 przez Administrator

Razem możemy więcej - o współpracy przy realizacji inwestycji w Mieście i Gminie Łosice.

17 października odbyły się dwa spotkania dotyczące inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie, na terenie Miasta i Gminy Łosice.

2018-10-18 12:28 przez Dorota Kalinowska

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2019

Ogłaszamy wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Łosice 2019r.
Oddano rekordową, jak dotąd liczbę - 1851 głosów.

2018-10-18 12:15 przez Dorota Kalinowska

PODSUMOWANIE VII KADENCJI SAMORZĄDU

Oddajemy w Wasze ręce broszurę, która jest podsumowaniem czteroletniej pracy Samorządu Miasta i Gminy Łosice.

2018-10-18 09:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

2018-10-15 12:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPROSZENIE NA LIV SESJĘ RADY MIASTA I GMINY

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w ostatniej LIV sesji Rady Miasta i Gminy Łosice VII kadencji która odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 13.30

2018-10-12 08:46 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA PROJEKTU

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli o nr: RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 który został ogłoszony w dniu 27.09.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

2018-10-11 14:37 przez Administrator

Łosice w czołówce rankingu "Wspólnoty"

Łosice znalazły się na 7 miejscu w rankingu Pisma Samorządowego "Wspólnota".

2018-10-10 11:24 przez Dorota Kalinowska

OBWIESZCZENIA

Publikowane Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GNiOŚ.6220.9.1.2018  oraz Obwieszczenie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr GNIOŚ.6220.9.7.2018 dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie: hodowla brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 1040 DJP bądź hodowla indyczek o łącznej obsadzie 1728 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.1081, 1082, 1083, 1084 i 1085/1 położonych w miejscowości Niemojki gm. Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

2018-10-09 15:35 przez Dorota Kalinowska

OBWIESZCZENIA

Publikowane obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.7.43.2018 o złożeniu uzupełnienia raportu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.7.44.2018 o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.7.45.2018 o wydaniu Opinii pozytywnie opiniującej  realizację przedsięwzięcia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie dot. przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice.

2018-10-09 14:15 przez Dorota Kalinowska

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU NA USUNIĘCIE AZBESTU

Miasto i Gmina Łosice otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice. Kwota dotacji 14 908,40 zł.

2018-10-05 16:05 przez Dorota Kalinowska

Konferencja popularnonaukowa TPZŁ w Zespole Szkół Nr 1

6 października w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach, odbędzie się konferencja popularnonaukowa, w ramach cyklu organizowanego co roku przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej.

2018-10-05 13:37 przez Dorota Kalinowska

Ogłoszenie o naborze partnerów

Miasto i Gmina Łosice ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Ja w internecie", składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Fundację Legalna Kultura, realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na obszarze województwa mazowieckiego.

2018-10-02 15:00 przez Administrator

Zakończono remonty dróg gminnych

Ulica Pogodna i droga w Rudniku już po generalnym remoncie.

2018-10-02 14:46 przez Dorota Kalinowska