Archiwum

Kwiecień 2017

XIV OTWARTY TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO

Dnia 22 kwietnia 2017r na hali widowiskowo – sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach odbyła się XIV edycja Otwartego Turnieju Tańca Nowoczesnego, organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice oraz Łosicki Dom Kultury.

2017-04-28 10:45 przez Patryk Klauziński

226 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice serdecznie zaprasza do uczestnictwa w obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Szczegóły na plakacie.

2017-04-25 08:02 przez Patryk Klauziński

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Łosicach nr RMiG.120.24.2017 z dnia 19 kwietnia 2017r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach

2017-04-24 17:25 przez Patryk Klauziński

ŁOSICKI BIEG PO FLAGĘ

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz Łosicki Dom Kultury zapraszają pasjonatów biegów i nordic walking do udziału w ŁOSICKIM BIEGU PO FLAGĘ - 01 maja 2017 r.

2017-04-24 14:39 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Obwieszczenia w sprawie wydania  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego na  „Przebudowie drogi powiatowej nr 2049W od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki w miejscowości Dzięcioły”.

2017-04-21 15:34 przez Patryk Klauziński

Lekcja historii inaczej…

10 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika odbył się pokaz historyczny, na którym nie zabrakło opowieści o greckiej historii.

2017-04-20 12:37 przez Małgorzata Wojcieszuk

Były gofry, były tosty… tym razem przyszedł czas na smoothie 

Każdy z nas wie, że warto nauczyć dzieci przyrządzać najprostsze posiłki i odkrywać przed nimi ciekawy i zaskakujący świat kuchni. Dlatego po raz kolejny opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Łosicach – Pani Joanna Nowaczek-Jakimiuk, Beata Wróbel oraz Pani Malwina Miechowiecka zorganizowały warsztaty kulinarne, na których uczniowie klas IV-VI przyrządzili pod ich opieką smoothie.

2017-04-20 12:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WITRYNĘ SKLEPOWĄ

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najładniejszą, okolicznościową witrynę sklepową wykonaną z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej oraz Święta Konstytucji 3-go Maja.

2017-04-20 10:44 przez Patryk Klauziński

Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach z dnia 19 kwietnia 2017r

Uchwała w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice zarządzonych na dzień 28 maja 2017r.

2017-04-19 15:58 przez Patryk Klauziński

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 9/2017, NABÓR nr 10/2017 oraz NABÓR nr 11/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

2017-04-19 15:31 przez Patryk Klauziński

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach z dnia 19 kwietnia 2017r.

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach z dnia 19.04.2017r o obsadzeniu mandatu radnego, oraz o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice zarządzonych na dzień 28 maja 2017.

2017-04-19 14:32 przez Patryk Klauziński

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającej na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” na działce oznaczonych nr ewid. 72/2 w miejscowości Szańków, gm. Łosice.

2017-04-18 14:41 przez Patryk Klauziński

Szkolenia "Profesjonalne Kadry"

Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym „Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu” współfinansowanym z EFS.

2017-04-18 14:12 przez Patryk Klauziński

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu osób niesłyszących , ich rodzin, opiekunów, wolontariuszy w  dniu 20 kwietnia 2017 r. godz.11.00 w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach ul. Berka Joselewicza 13.

2017-04-13 14:40 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPRASZAMY NA ECHA KATYNIA

W ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zapraszamy do Łosickiego Domu Kultury na 8. Przegląd Filmowy ECHA KATYNIA, zorganizowany wspólnie z IPN 25 kwietnia (wtorek). Uczestnicy pokazów otrzymają repliki guzików katyńskich.

2017-04-13 13:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

O tym, jak radzić sobie ze stresem i z depresją rozmawiali uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach w ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia.

2017-04-13 12:39 przez Małgorzata Wojcieszuk

TYGIEL DOLINY BUGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

LGD Tygiel Dolny Bugu ogłosił nabór nr 9/2017 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego; 10/2017 w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych oraz nr 11/2017 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Więcej informacji w załączeniu oraz na stronie www.tygieldolinybugu.pl.

2017-04-13 12:23 przez Małgorzata Wojcieszuk

CHCESZ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM?

Obecnie trwa nabór do służby w 5 batalionie Obrony Terytorialnej (5bOT) w Siedlcach. Batalion swoim obszarem odpowiedzialności obejmie miasto Siedlce i trzy powiaty łosicki, siedlecki i sokołowski (wystawiając po jednej kompanii w każdym powiecie).

2017-04-13 11:52 przez Małgorzata Wojcieszuk

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2017-04-13 11:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

ŁOSICKIE OBCHODY DNIA PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

10 kwietnia odbyły się łosickie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zorganizowane w 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 7. Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

2017-04-12 12:49 przez Patryk Klauziński

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice do 2023 roku oraz w obszarze rewitalizacji zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii, które będą przyjmowane od 11 do 18 kwietnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach (p. 39, I piętro) w godzinach pracy Urzędu. 

2017-04-11 09:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

2017-04-10 14:39 przez Patryk Klauziński

SKŁAD I DYŻURY MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

4 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejsko-Gminnej Miejskiej Komisji Wyborczej w Łosicach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice, zarządzonych na dzień 28 maja 2017 r.

2017-04-10 10:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

WYNIKI KONKURSÓW

W oparciu o protokoły komisji konkursowej Burmistrz Miasta i Gminy Łosice dokonał wyboru ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017.

2017-04-05 08:31 przez Małgorzata Wojcieszuk