Archiwum

Sierpień 2017

ASF - ROZPORZĄDZENIE NR 12 PLW W ŁOSICACH

Rozporządzenie Nr 12/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach uchylające rozporządzenia w sprawie afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego.

2017-08-30 12:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego. 

2017-08-30 12:25 przez Małgorzata Wojcieszuk

Łosickie pożegnanie wakacji

Na zakończenie sezonu wakacyjnego, 25 i 27 sierpnia w Łosicach odbyła się dwudniowa impreza pod nazwą "Pożegnanie Wakacji".

2017-08-28 11:25 przez Małgorzata Wojcieszuk

KINO PLENEROWE ODWOŁANE

Informujemy, że z uwagi przelotne deszcze i mocny wiatr uniemożliwiający ustawienie ekranu, dzisiejsze seanse filmowe
w kinie plenerowym nie odbędą się. Decyzja o odwołaniu kina została podjęta w trosce bezpieczeństwo oglądających. 
Mamy nadzieję, że filmy uda się pokazać podczas kolejnego kina plenerowego. Szczegóły już niedługo. 

2017-08-27 19:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA PROJEKTU

Miasto i Gmina Łosice ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.

2017-08-21 11:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPROSZENIE NA WSPÓLNE POŻEGNANIE WAKACJI

Muzyczne pożegnanie wakacji to nasza propozycja na nadchodzący weekend.

2017-08-19 09:54 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie nr WFB. 6220.8.25.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice dotyczy  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” na działce oznaczonych nr ew. 72/2 w miejscowości Szańków, gm. Łosice.

2017-08-18 15:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1481

17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE L211 ukazała się decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, która wprowadza zmiany w obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF m.in. na terytorium Polski. (gmina Korczew Powiat Siedlce – gmina Platerów powiat Łosice – obszar zagrożenia strefa niebieska). Proszę o dystrybucję ww. informacji- w szczególności na terenie powiatu siedleckiego i łosickiego

2017-08-17 14:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

Rekompensaty dla rolników - program bioasekuracji

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2015 roku wypłaca rekompensaty posiadaczom zwierząt za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) przez okres objęty programem bioasekuracji, tj. do końca 2018 roku.

2017-08-10 11:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - Rozporządzenie Nr 11/2017 PLW w Łosicach

Rozporządzenie Nr 11/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii wprowadza obszar zagrożony wystąpieniem ASF w miejscowościach Krasna i Waśkowólka w gminie Huszew. 

2017-08-10 11:37 przez Małgorzata Wojcieszuk

SANITARNY ODSTRZAŁ DZIKÓW - ROZPORZĄDZENIE PLW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach wydał Rozporządzenie Nr 10/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łosickiego.  

2017-08-09 15:40 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany studium

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice sporządzanej na podstawie uchwały nr VI/37/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice.

2017-08-09 11:40 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu projektu MPZP

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Niemojki gmina Łosice sporządzanego na podstawie uchwały nr VI/38/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Niemojki gmina Łosice.

2017-08-09 11:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu projektu MPZP

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Lubelskiej w mieście Łosice sporządzanego na podstawie uchwały nr VI/39/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Lubelskiej w mieście Łosice.

2017-08-09 11:18 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA PROJEKTU

Miasto i Gmina Łosice ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.

2017-08-04 15:52 przez Małgorzata Wojcieszuk

Oferta portalu Mikroporady.pl

Mikroporady.pl dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia.

2017-08-03 15:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

Odblaski mogą uratować życie!

Wystarczy odblaskowa naklejka na ubranie, opaska czy kamizelka. Tak niewiele, a może uratować życie.

2017-08-03 15:36 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie odbędą się w Łosicach 4 sierpnia przy Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur, Joselewicza 13. 

2017-08-03 12:01 przez Małgorzata Wojcieszuk

ŻNIWA - BĄDŹ BEZPIECZNY!

PT KRUS w Łosicach przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym podczas żniw. 

2017-08-03 11:40 przez Małgorzata Wojcieszuk

Chrońmy się przed upałami

W ostatnich dniach upały dają się wszystkim we znaki. W tym czasie szczególnie chętnie korzystamy z kąpieli wodnych. Dlatego przypominamy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie miejsca kąpielowego na naszym zalewie. Ostrzegamy również przed kąpielami w miejscach do tego nie przeznaczonych.

2017-08-02 14:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zapraszamy na konsultacje w Łosicach

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych 11 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6 w godzinach od 09:00 – 12:00. 

2017-08-02 12:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

14 sierpnia Dniem wolnym w Urzędzie Miasta i Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach. Dzień wolny został ustalony w zamian za święto za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w tym roku w sobotę.

2017-08-01 11:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

W ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia o 17:00 w wielu miejscach w Polsce zawyją syreny alarmowe. Do akcji włączają się także Łosice.

2017-08-01 11:15 przez Małgorzata Wojcieszuk