Archiwum

Lipiec 2019

OSTRZEŻENIA PRZED BURZAMI Z GRADEM

IMGW-PIB wydał kolejne ostrzeżenia o możliwości wystąpienia burz z gradem. 

2019-07-30 14:38 przez Małgorzata Wojcieszuk

DNI ŁOSIC 2019 - DZIĘKUJEMY!

Tegoroczne Dni Łosic już za mami! Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia. 

2019-07-29 12:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

OSTRZEŻENIE PRZED BURZAMI Z GRADEM

IMGW-PIB prognozuje wystąpienie burz z opadani deszczu oraz porywami wiatru, miejscami grad - 29 lipca br w godz. 12.00-24.00. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów województwa mazowieckiego. 

2019-07-29 11:50 przez Małgorzata Wojcieszuk

Dni Łosic 2019 - Znakomita frekwencja i dobra zabawa

Promocją albumu „Łosiczan Portret Własny” w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur, rozpoczęliśmy tegoroczne świętowanie Dni Łosic.

2019-07-26 14:33 przez Małgorzata Wojcieszuk

WZNOWIENIE/WYZNACZENIE PUNKTÓW/ZNAKÓW GRANICZNYCH

Informacja dot. czynności wznowienia/wyznaczenia punktów/znaków granicznych drogi krajowej DK 19. 

2019-07-25 17:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.8.131.2018

Obwieszczenie GNiOŚ. 6220.8.131.2018 z 24.07.2019 r. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”. 

2019-07-25 16:47 przez Małgorzata Wojcieszuk

GRAD - WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniu 21 lipca 2019 r. - grad i strat poniesionych w wyniku ww. zjawiska informuję, iż w terminie do dnia 29 lipca 2019 r. można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych na skutek gradu w uprawach rolnych.

2019-07-23 10:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie nr GNiOŚ.6220.3.23.2019 z 22.07.2019 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr GNiOŚ.6220.3.23.2019 z 22.07.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łosice, gmina Łosice”.

2019-07-23 10:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu nr 2 o pow. użytkowej 36,90 m2 wraz z udziałem 37/330 w nieruchomości wspólnej oraz w prawie współwłasności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3669 o pow. 0,0179 położonej przy ul. Sienkiewicza 4 w Łosicach.

2019-07-22 14:53 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZARZĄDZENIE NR RW1IG.120.42.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE z dnia 19 lipca 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR RW1IG.120.42.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE z dnia 19 lipca 2019 roku
w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

2019-07-19 16:36 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.130.2018

Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”

2019-07-18 14:56 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.129.2018 r.

Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”

2019-07-18 14:50 przez Dorota Kalinowska

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ważna informacja Marszałka Województwa Mazowieckiego dla przedsiębiorców.

2019-07-16 14:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

Budżet Obywatelski 2020. Zgłoś projekt!

Od 15 lipca można zgłaszać propozycje do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Po raz kolejny samorząd Miasta i Gminy Łosice daje mieszkańcom możliwość wskazania i wyboru inwestycji, która zostanie sfinansowana z przyszłorocznego budżetu.

2019-07-15 13:35 przez Dorota Kalinowska

Zapraszamy na Dni Łosic 2019

Dni Łosic 2019 - parada, koncerty, potańcówka, piknik historyczny, wesołe miasteczko i moc innych atrakcji.

2019-07-10 14:39 przez Dorota Kalinowska

Zaproszenie na XII sesję

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zaprasza do wzięcia udziału w XII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się 16 lipca 2019 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 14.30.

2019-07-09 15:59 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie nr GNiOŚ.6220.9.3.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GNiOŚ.6220.9.3.2019 z 08.07.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ujęcia wód podziemnych poprzez wykonanie dwóch studni z utworów czwartorzędu oraz trzeciorzędu na działce nr. ew. 183/6 przy ul. Czarkowskiego 9 w Łosicach”.

2019-07-08 18:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

SUSZA - WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku SUSZY została uruchomiona procedura w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

2019-07-04 16:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Parada Starych Pojazdów na Dni Łosic 2019 - zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału w Paradzie Starych Pojazdów z okazji Dni Łosic 2019.

2019-07-03 15:37 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.11.49.2018

Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr GNiOŚ.6220.11.49.2018 z 02.07.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu hal drobiarskich o łącznej obsadzie do 150.000 szt. = do 600 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.66/2 w miejscowości Szańków, gmina Łosice”.

2019-07-02 15:27 przez Małgorzata Wojcieszuk

OSTRZEŻENIE PRZED BURZAMI Z GRADEM

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

2019-07-01 17:04 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obchody 75. rocznicy Bitwy pod Jeziorami.

30 czerwca odbyły się uroczystości związane z 75. rocznicą Bitwy pod Jeziorami.

2019-07-01 13:51 przez Dorota Kalinowska

Wykaz nieruchomości

Ogłoszenie wykazu nieruchomości położonej w Łosicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11, stanowiącej własność Gminy Łosice do korzystania przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach. 

2019-07-01 10:54 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.7.95.2018

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań nr GNiOŚ.6220.7.95.2018 z 01.07.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice.

2019-07-01 10:47 przez Małgorzata Wojcieszuk