Archiwum

Luty 2018

ZAPRASZAMY ŁOSICKI JARMARK WIELKANOCNY

Serdecznie zapraszamy wszystkich wystawców, przedsiębiorców, rzemieślników, rękodzielników do udziału w IV Łosickim Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się w dniach 24-25 marca 2018 r. 

2018-02-27 16:47 przez Małgorzata Wojcieszuk

5MBOT - ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO

W niedzielę 25 lutego br. w Łosicach odbyła się pierwsza w historii 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej uroczysta przysięga wojskowa dla żołnierzy OT z 53. batalionu lekkiej piechoty w Siedlcach.

2018-02-27 15:57 przez Małgorzata Wojcieszuk

załóż Profil Zaufany i wyślij JPK_VAT

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

2018-02-27 10:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - WPROWADZONO STREFĘ CZERWONĄ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach informuję, iż w Dzienniku Urzędowym UE L49 ukazała się decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, która wprowadza zmiany w obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF m.in. na terytorium Polski. (gmina Olszanka i Łosice powiat Łosice – obszar objęty ograniczeniami strefa czerwona).

2018-02-26 11:36 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zapraszamy do udziału w Biegu Tropem Wilczym

W niedzielę 4 marca, na Stadionie Miejskim w Łosicach odbędzie się Bieg Tropem Wilczym.

2018-02-20 08:48 przez Dorota Kalinowska

600 tys. na żłobek w Łosicach

Do Łosic trafi  dofinansowanie z rządowego programu Maluch+.  Jest to 600 tys. zł. na powstanie żłobka. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Mariusz Kucewicz, odebrał 15 lutego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, z rąk Minister Elżbiety Rafalskiej, promesę dotyczącą tego dofinansowania.

2018-02-16 14:14 przez Dorota Kalinowska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PARTNERA PROJEKTU

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 10.1.4.Edukacja przedszkolna o nr: RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18 który został ogłoszony w 18.01.2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

2018-02-09 10:02 przez Patryk Klauziński

Wystawa "Śladami Sienkiewicza"

Zapraszamy na wernisaż wystawy "Śladami Sienkiewicza"

2018-02-09 08:51 przez Dorota Kalinowska

Komisje Konkursowe powołane

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice na rok 2018. 

Szczegóły w Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Łosice. 

2018-02-08 15:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

Jubileusz Złotych Godów

6 lutego pary małżeńskie z terenu Miasta i Gminy Łosice świętowały Jubileusz Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego.

2018-02-07 13:03 przez Dorota Kalinowska

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU RAPORTU

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali drobiarskiej do chowu brojlerów o łącznej obsadzie 23400 szt. (93,6 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr. ew. 215/2 i 215/1 w miejscowości Szańków, gm. Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie

2018-02-01 15:54 przez Małgorzata Wojcieszuk