Archiwum

Lipiec 2017

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018 - ZGŁOŚ PROJEKT

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice, cieszymy się, że już po raz drugi możemy Was zaprosić do zgłaszania propozycji projektów inwestycyjnych i społecznych, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018. 

2017-07-31 15:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - SPOTKANIE INFORMACYJNE

28 lipca 2017 r. w Łosickim Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjne z hodowcami trzody chlewnej w sprawie wprowadzonych zmian w „Programie bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018”. 

2017-07-28 15:01 przez Małgorzata Wojcieszuk

UWAGA! ZMIANY W PROGRAMIE BIOASEKURACJI

14 sierpnia 2017 r. upływa termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu lub na złożenie przez posiadacza świń oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii, że gospodarstwo, w którym przebywają świnie, nie spełni wymagań określonych w programie. Świnie z takiego gospodarstwa zostaną poddane ubojowi lub zabiciu po przeprowadzeniu kontroli przez powiatowego lekarza weterynarii. 

2017-07-27 14:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - OBSZAR ZAGROŻONY - PATKÓW GMINA ŁOSICE

W związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Mężenin Kolonia, gmina Platerów, Wojewoda Mazowiecki Rozporządzeniem Nr 10 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego określił obszar zagrożony obejmujący m. im. miejscowość Patków, gmina Łosice.

2017-07-27 14:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

DNI ŁOSIC 2017

Kolejne Dni Łosic za nami. W tym roku była to trzydniowa impreza zaplanowana tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

2017-07-25 14:47 przez Małgorzata Wojcieszuk

ASF - SPOTKANIE W SPRAWIE PROGRAMU BIOASEKURACJI

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice z inicjatywy Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informuje posiadaczy trzody chlewnej o  spotkaniu w dniu 28 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 4.

2017-07-25 11:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

Goście Dni Łosic 2017

Dni Łosic to okazja do spotkania mieszkańców, ale również gości. Oprócz licznego grona anonimowych osób, które przyjechały z okolic aby świętować razem z nami.

2017-07-25 09:51 przez Małgorzata Wojcieszuk

nowa edycja „Programu bioasekuracji”

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja PROGRAMU BIOASEKURACJI, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r.  

2017-07-24 22:38 przez Małgorzata Wojcieszuk

STOP ASF - PROGRAM BIOSEKURACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378) informujemy o nowych wytycznych dotyczących hodowli trzody chlewnej. Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z nowymi wymogami, które należy spełnić do 14 sierpnia. 

28 lipca o godzinie 10:00, w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie w tej sprawie.

2017-07-20 16:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

GORĄCO ZAPRASZAMY NA DNI ŁOSIC 2017

Przed nami DNI ŁOSIC 2017 - doroczne święto naszego miasta. Mamy nadzieję, że podczas trzydniowej imprezy każdy znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia 21, 22 i 23 lipca na Targowicy Miejskiej. 

2017-07-17 16:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

DNI ŁOSIC 2017 - ZAPRASZAMY RĘKODZIELNIKÓW

Serdecznie zapraszamy rękodzielników, twórców ludowych, koła gospodyń wiejskich, rzemieślników, malarzy, rzeźbiarzy do prezentacji swoich prac i wyrobów oraz potraw regionalnych podczas głównych obchodów DNI ŁOSIC 2017, które odbędą się 23 lipca 2017 r. na Targowicy Miejskiej w Łosicach.

2017-07-17 15:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PARADZIE Z OKAZJI DNI ŁOSIC

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice serdecznie zaprasza właścicieli pojazdów zabytkowych, kultowych, ciekawych i nietypowych do udziału w Paradzie z okazji Dni Łosic. Wydarzenie odbędzie się 23 lipca o godzinie 14:30.

2017-07-17 15:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

UNIEWWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Miasto i Gmina Łosice informuje, iż na podstawie pkt.10 zapytania ofertowego z dnia 03.07.2017 r. unieważnia postępowanie dotyczące realizacji zadania  „Modernizacja indywidualnych kotłowni w Łosicach”.

2017-07-14 13:57 przez Małgorzata Wojcieszuk

Ważne ogłoszenie

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniu 29 czerwca 2017 r. – grad i strat poniesionych w wyniku ww. zjawiska informuję, iż w terminie do 21 lipca 2017 r. można składać „wnioski o szacowanie szkód” powstałych na skutek gradu w uprawach rolnych, sadowniczych i krzewach owocowych.

2017-07-12 16:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

WYKAZ NIERUCHOMOŚci

Wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Narutowicza, stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

2017-07-11 13:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zaproszenie do promocji obiektów turystycznych

Stowarzyszanie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zaprasza do zaprezentowania swojego obiektu turystycznego, gastronomicznego itp. w naszym folderze. Prezentacja jest bezpłatna wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku, załączyć zdjęcia obiektu i wysłać do 31 lipca 2017r. Folder dotyczy obiektów z naszego terenu SLGD „Tygiel Doliny Bugu”.

2017-07-11 09:04 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice o wydaniu Postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w przedmiocie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów – budowa kurnika z obiektami towarzyszącymi” na działce oznaczonej nr ew. 72/2  w miejscowości Szańków.

2017-07-06 15:57 przez Małgorzata Wojcieszuk

ROZPORZĄDZENIE PLW W ŁOSICACH

Publikacja Rozporządzenia nr 9/2017 z 4 lipca 2017 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego oraz mapy ognisk ASF.

2017-07-06 15:53 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest zakup z dostawą na adres ul. Międzyrzecka 3A, 08-200 Łosice, 5 kotłów gazowych. Zapraszamy do składania ofert.

2017-07-05 08:25 przez Małgorzata Wojcieszuk