Kontakt w sprawie ofert

Referat Gospodarki Nieruchomościami
tel. 83 306 88 41
b.tomczuk@gminalosice.pl 
i.wacko@gminalosice.pl