M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach