PROW

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Meszkach, Niemojkach i w Toporowie

Nazwa operacji:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Meszkach, Niemojkach i w Toporowie

Cel operacji:

Utworzenie placów zabaw w Meszkach i w Toporowie oraz miejsca na ognisko w Niemojkach w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej

Efekty operacji

Operacja przewiduje budowę infrastruktury rekreacyjnej, obejmującej:

- plac zabaw w Meszkach

- plac zabaw w Toporowie

- utwardzone miejsce na ognisko w Niemojkach

Ponadto w każdej lokalizacji zostanie zamontowany kosz do segregacji śmieci, co wpłynie na poprawę ochrony środowiska. W Niemojkach zostanie również zakupiony i rozstawiony przy miejscu na ognisko namiot, który będzie pełnił funkcję „altany”. Na czas jesienno-zimowy będzie składany i garażowany w OSP w Niemojkach, aby nie ulegał niszczeniu (w razie potrzeby, doraźnie będzie również rozkładany w okresie jesienno-zimowym). Przy ognisku posadzone będą rośliny, co wpłynie na estetykę miejsca rekreacji, oraz zachęci do spędzania czasu w tym miejscu.

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i ma charakter niekomercyjny. Infrastruktura będzie ogólnodostępna, nie będą pobierane opłaty za korzystanie z niej. Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu, poprzez umieszczenie w każdej lokalizacji kosza do segregacji odpadów.

Źródło finansowania:

Projekt dofinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemojkach

Instytucja Wdrażająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Instytucja przyjmująca wnioski

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu

www.tygieldolinybugu.pl

Wróć