PROW

Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Łosice

Nazwa operacji:

Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Łosice

Cel operacji:

Poprawa dostępu do ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, poprzez budowę placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej

Efekty operacji

Operacja obejmuje budowę infrastruktury rekreacyjnej, tj. budowę 5 placów zabaw, w miejscowościach Chotycze, Czuchleby, Łuzki, Woźniki, Zakrze. Ponadto w Rudniku wybudowane zostanie miejsce do rekreacyjnego spędzania w formie altany z miejscem na grilla. Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu, poprzez umieszczenie w każdej lokalizacji kosza do segregacji odpadów. Infrastruktura będzie ogólnodostępna i będzie służyła społeczności nieodpłatnie.

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Beneficjent:

Miasto i Gmina Łosice

Instytucja Wdrażająca:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Instytucja przyjmująca wnioski

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu

www.tygieldolinybugu.pl

Wróć