PROW

7 nowych placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Łosice

W drugiej połowie 2018 roku, na terenie Miasta i Gminy Łosice powstało siedem nowych placów zabaw.  Obiekty wybudowano w Łosicach przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 , przy ulicy Radzyńskiej oraz w Łuzkach, Chotyczach, Czuchlebach, Woźnikach i Zakrzu. Dodatkowo, nad łosickim jeziorkiem, pojawiło się nowe urządzenie rekreacyjne typu street workout. W ramach tego samego przedsięwzięcia, w  Rudniku przy świetlicy wiejskiej, powstało miejsce do rekreacyjnego spędzania czasu, w formie altany z grillem. W każdej lokalizacji umieszczono kosze do segregacji odpadów. Infrastruktura jest ogólnodostępna i służy społeczności nieodpłatnie.

Wszystko zostało zrealizowane w ramach dwóch projektów, które zostały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202. Instytucją wdrażającą projekty jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przyjmowaniem wniosków zajmowało się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Beneficjentem jest Miasto i Gmina Łosice. Partnerem w realizacji projektów jest Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury.

Całkowita wartość projektu obejmującego inwestycje na terenie Miasta i Gminy Łosice to po przetargach: 52 675,50 zł, w tym dotacja to 33 517,00 zł. Wartość projektu obejmującego inwestycje na terenie wsi to 145 080,00 zł. W tym 92 314,00 zł. dotacji.

Miejsca rekreacji służą lokalnym społecznościom, które dotychczas miały znacznie mniejszy dostęp do tego typu infrastruktury. Realizacja projektów przyczyniła się do zabezpieczenia potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Łosice w tym zakresie.

Wróć