PROW

nowe miejsca wypoczynku dla mieszkańców w Niemojkach, Meszkach i Toporowie

Na terenie Miasta i Gminy Łosice utworzono nowe miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Powstały one w Niemojkach, Meszkach i Toporowie. W Niemojkach przygotowano miejsce do spotkań przy ognisku. Został również zakupiony namiot, który będzie pełnił funkcję altany. Przy ognisku posadzono rośliny. W Toporowie i Meszkach wybudowano place zabaw. W każdej lokalizacji zostały zamontowane kosze do segregacji śmieci.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja wdrażająca to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wniosek o dofinansowanie złożono za pośrednictwem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Beneficjentem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Niemojkach. Miasto i Gmina Łosice oraz Ochotnicza Straż  Pożarna w Meszkach są partnerami tego projektu. 

Wartość przedsięwzięcia to 72 131,58 zł., w tym 60 tys. zł. stanowi dotacja.

Wróć