PROW

Organizacja szkolenia pn. Tradycyjna kuchnia polska szansą na osobisty rozwój zawodowy

Zadanie pn. Organizacja szkolenia pn. Tradycyjna kuchnia polska szansą na osobisty rozwój zawodowy
mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD poprzez organizację szkolenia pn. „Tradycyjna kuchnia polska szansą na osobisty rozwój zawodowy”, realizowane przez Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Łosicach w partnerstwie z Miastem i Gminą Łosice oraz Ochotniczą Strażą Pożarnej w Niemojkach, zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość zadania: 5 884,08 zł, w tym dotacja z EFRROW 5 000,00 zł
Zadanie zostało zrealizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

Wróć