PROW

Organizacja szkolenia pn. Uprawa tradycyjnych ziół, jako przykład inspiracji do rozwoju zawodowego, w tym do założenia własnej działalności gospodarczej

Zadanie pn. Organizacja szkolenia pn. Uprawa tradycyjnych ziół, jako przykład inspiracji do rozwoju zawodowego, w tym do założenia własnej działalności gospodarczej mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD poprzez  organizację szkolenia pn. „Uprawa tradycyjnych ziół, jako przykład inspiracji do rozwoju zawodowego, w tym do założenia własnej działalności gospodarczej”, realizowane przez Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Łosicach w partnerstwie z Miastem i Gminą Łosice oraz Ochotniczą Strażą Pożarnej w Niemojkach, zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość zadania: 5 884,08 zł, w tym dotacja 5 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

Wróć