PROW

Promocja Ziemi Łosickiej przy wykorzystaniu dziedzictwa Południowego Podlasia

Zadanie pn. Promocja Ziemi Łosickiej przy wykorzystaniu dziedzictwa Południowego Podlasia

mające na celu promowanie obszaru objętego LSR oraz wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców  poprzez wydanie 2 publikacji „Unici Ziemi Łosickiej i ich walka o jedność Kościoła i polską wieś na Podlasiu” oraz albumu „Łosiczan Portret Własny” oraz organizację spotkań promocyjnych, realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niemojkach w partnerstwie z Miastem i Gminą Łosice oraz Łosickim Domem Kultury, zostało dofinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość zadania: 58 851,91 zł, w tym dotacja 50 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

Wróć