Szczegóły przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2016-01-18 15:18 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2242 o powierzchni 0,9345 ha położonej w Łosicach.

Wróć