Szczegóły przetargu

PRZETARG NA DZIAŁKĘ W CENTRUM ŁOSIC

2016-06-13 15:48 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  zabudowanej  położonej w  Łosicach przy ul. Bialskiej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 552 o pow. 1740m2, stanowiącej własność Gminy Łosice, która posiada KW NR SI2S/00023369/8.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej niskiej oraz jednorodzinnej. Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, w części frontowej zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym nie użytkowanym kwalifikującym się do rozbiórki. Działka położona jest przy ulicy wyposażonej w energię elektryczną, telefon, wodociąg, gazociąg i kanalizację. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte nieruchomości, w tym za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych instalacji.

Cena wywoławcza wynosi 467 000 zł plus podatek VAT 23%, wadium – 58000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016r.  o godz. 1000  w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 15.

Więcej informacji w ogłoszeniu o przetargu. 

Wróć