Dane kontaktowe

Nr pokoju

Wydział/Referat/Stanowisko

Pracownicy

Nr telefonu

6

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Małgorzata Jakimiuk

83 306 88 33

7

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej

Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego, Sprawy Mieszkaniowe

Kinga Malczuk

Małgorzata Wojtaś

 

83 306 88 24

8

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej

Anna Borkowska
Leszek Szymczuk

83 306 88 25

15

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Anna Obidzińska-Stefaniuk
Ewa Frankowska

83 306 88 41

16

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Monika Łukaszuk

83 306 88 40

21

Sekretariat, Stanowisko ds. Gospodarczych i Administracji

Agnieszka Gawor

83 306 88 21

22

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej

Jerzy Walczyński

83 306 88 22

23

Sekretarz Miasta i Gminy Łosice 

Małgorzata Łaska 

83 306 88 23

24

Stanowisko ds. Obsługi Rady Miasta i Gminy

Wioleta Częstochowska

83 306 88 42

25/26

Wydział Finansowo-Budżetowy

Magdalena Grzesiuk
Joanna Kucewicz
Andrzej Misiowski
Ewa Stefaniuk 

83 306 88 45

27

Skarbnik Miasta i Gminy 

Marta Stasiuk

83 306 88 27

28

Kasa

Edyta Wyczółkowska 

83 306 88 38

29

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Referat Podatków i Opłat

Kinga Węsierska
Grzegorz Omelańczuk

83 306 88 36

30

Referat Podatków i Opłat

Renata Popławska 
Ewelina Gut

83 306 88 37

36

Referat Spraw Obywatelskich, 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Wioleta Rekowska
Edyta Stolarczuk 

83 306 88 46

83 306 88 32

38

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Danuta Filipowicz

83 306 88 35

39

Stanowisko ds. kadr i płac

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 
Kierownik

Joanna Tymicka

Joanna Kamińska
Justyna Łęczycka

83 306 88 30

83 306 88 31

 

Łosickie Centrum Informacji 
Kierownik


Dorota Kalinowska 
Małgorzata Wojcieszuk
Aleksandra Gałecka 


83 357 33 25

83 306 88 44

 

Portiernia 

Robert Andrzejuk
Romuald Mikoszewski
Andrzej Kowalczyk
Wojciech Tymicki 
Małgorzata Wierzbicka 
Anna Marszałek

83 306 88 26

 

Straż Miejska 
Komendant


Tomasz Zienkiewicz 
Piotr Księżopolski


83 306 88 43