Szczegóły ogłoszenia

ASF - Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1452

2016-09-07 15:34 przez Małgorzata Wojcieszuk

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1452 z dnia 2 września 2016 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Wróć