Szczegóły ogłoszenia

ASF - WPROWADZONO STREFĘ CZERWONĄ

2018-02-26 11:36 przez Małgorzata Wojcieszuk

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach informuję, iż w Dzienniku Urzędowym UE L49 ukazała się decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, która wprowadza zmiany w obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF m.in. na terytorium Polski. (gmina Olszanka i Łosice powiat Łosice – obszar objęty ograniczeniami strefa czerwona). Proszę o dystrybucję ww. informacji- w szczególności wśród hodowców trzody chlewnej na terenie powiatu Państwa jednostki. 

NAPA ASF: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce 

Wróć