Szczegóły ogłoszenia

ASF - ZALECENIA PLW W ŁOSICACH

2017-09-08 15:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń, związaną z pojawianiem się nowych ognisk tej choroby u świń oraz przypadków u dzików, oraz mając na uwadze, że analiza czynników ryzyka wskazuje na fakt, że to właśnie czynnik ludzki jest jednym, z najbardziej nieprzewidywalnych wektorów szerzenia się ASF, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach prosi:
• o zaopatrzenie wszystkich przydrożnych parkingów, stacji benzynowych, miejsc odpoczynku podróżnych (MOP), oraz wszelkich pozostałych miejsc postojowych w pojemniki/ kontenery przeznaczone na odpady żywnościowe oraz ich regularne opróżnianie;
• o zawieszenie we wskazanych powyżej miejscach materiałów informujących o roli żywności w rozprzestrzenianiu się ASF (ulotka w załączeniu).
Powyższe czynności mają za zadanie zwrócić uwagę podróżujących o istniejącym wysokim ryzyku możliwości szerzenia się wirusa ASF wraz z zakażonymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

Wróć