Szczegóły ogłoszenia

Budowa kurników do hodowli indyków

2016-06-16 15:11 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu kurników z infrastrukturą towarzyszącą do hodowli indyków” w Nowosielcu. 

Wróć