Szczegóły ogłoszenia

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2018 – PROPOZYCJE PROJEKTÓW

2017-09-06 15:19 przez Małgorzata Wojcieszuk

W wyznaczonym terminie wpłynęło dziesięć formularzy z propozycjami projektów, w tym cztery projekty inwestycyjne i sześć projektów społecznych. Zespół ds. budżetu partycypacyjnego 2018 w Mieście i Gminie  Łosice powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Nr RMIG.120.50.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.  zweryfikował pod względem formalnym cztery projekty pozytywnie, sześć projektów negatywnie. 
Lista projektów w załączeniu. 

Zespół   ds.  budżetu   partycypacyjnego   2018 r.  w  Mieście i Gminie  Łosice   informuje   o  spotkaniach z mieszkańcami z terenu  Miasta i Gminy  Łosice  w celu przeprowadzenia  dialogu i dyskusji wokół propozycji projektów   złożonych przez mieszkańców   do  budżetu  partycypacyjnego  2018 roku,  które  odbędą  się w następujących terminach: 
11 września 2017 r. godz. 1600 - sala konferencyjna (I piętro, nr 18) w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach,
ul. Piłsudskiego 6,  
12 września 2017 r. godz. 1530  - w Transgranicznym  Centrum Dialogu Kultur w Łosicach, ul. Berka Joselewicza 13.

Wróć