Szczegóły ogłoszenia

Budżet obywatelski 2017 - Mieszkańcy mają głos

2016-08-31 16:46 przez Małgorzata Wojcieszuk

O tym, które projekty zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2017 r. zdecydują Mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice.  Tak więc głosujmy i wybierzmy. Zachęcamy do zapoznania się z Listą projektów poddanych pod głosowanie oraz z zasadami głosowania, które potrwa od 1 do 15 września br.

Lista projektów poddanych pod głosowanie

Projekty społeczne:

  • „Sala gier i rozrywki wiejskiej” – lokalizacja projektu: Patków 25A, 08-200 Łosice; - 4.159,00 zł.

Projekt dotyczy zakupu sprzętu do świetlicy wiejskiej w Patkowie tj. bilarda, przyrządów do ćwiczeń oraz sprzętu muzycznego i nagłaśniającego, który będzie służyć mieszkańcom wsi Patków i okolic w celach integracyjnych i kulturalnych.

Projekty inwestycyjne:

  • „Wjazd do Szkoły Podstawowej Nr 2” lokalizacja projektu: ul. Bialska 15, 08-200 Łosice; - 30.600,00 zł.

Projekt dotyczy działki stanowiącej własność gminy, położonej w Łosicach, na której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 2. Jego celem będzie poprawa warunków wjazdu na teren szkoły oraz dojście pieszych do szkoły tj. uczniów, opiekunów i nauczycieli. Położenie masy asfaltowej i położenie chodnika.

  • „Przygotowanie terenu pod zorganizowanie miejsca wypoczynku mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Bialska” – lokalizacja projektu: Łosice ul. Mjr. Zenona; - 64.000,00zł.

Projekt dotyczy przygotowania terenu, (powierzchnia ok. 0,70ha) stanowiącego własność gminy pod zorganizowanie wypoczynku mieszkańcom osiedla Sienkiewicza i Bialska. Zagospodarowanie nieużytkowanej działki, podniesie walory estetyczne osiedla, poprawi warunki życia dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

  •  „Kuchnia od podstaw – celem integracji mieszkańców wsi Czuchleby” – lokalizacja projektu: Świetlica wiejska Czuchleby 49 – 18.300,00zł.

Projekt dotyczy urządzenia i wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej stanowiącej własność gminy w meble kuchenne, szafę chłodniczą, kuchnię gazową z piekarnikiem, zlewozmywak z baterią, zestaw garnków oraz zaparzacz do kawy i herbaty. Realizacja projektu poprawi organizację imprez integracyjnych, pikników, festynów, imprez organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich i OSP Czuchleby.

ZASADY GŁOSOWANIA:

  1. Głosowanie odbywa się od 1 września do 15 września 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, w pokoju nr 21 w godz. urzędowania pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania.
  2. Osoba głosująca może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania.
  3. Osoba głosująca może poprzeć maksymalnie 1 projekt inwestycyjny i 1 projekt społeczny.
  4. W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice.
  5. W przypadku, gdy glosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, wg ustalonego wzoru.
  6. Głosowanie jest jawne.

Wróć