Szczegóły ogłoszenia

decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1481

2017-08-17 14:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

17 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE L211 ukazała się decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, która wprowadza zmiany w obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF m.in. na terytorium Polski. (gmina Korczew Powiat Siedlce – gmina Platerów powiat Łosice – obszar zagrożenia strefa niebieska). Proszę o dystrybucję ww. informacji- w szczególności na terenie powiatu siedleckiego i łosickiego.

Link do mapy z obszarami (najnowsza mapa będzie dostępna najpóźniej jutro rano) - http://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Wróć