Szczegóły ogłoszenia

Informacja o dofinansowaniu na usunięcie azbestu

2017-09-04 16:12 przez Małgorzata Wojcieszuk

Miasto i Gmina Łosice otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice. Kwota dotacji 17 671,00 zł.

Wróć