Szczegóły ogłoszenia

Informacja o wyniku procedury udzielenia zamówienia

2016-08-09 15:40 przez Małgorzata Wojcieszuk

Informacja dotyczy opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice do 2023 r. 

Wróć