Szczegóły ogłoszenia

Informacja o XXII sesji - 12 marca 2020 r.

2020-03-11 18:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice informuje o zwołaniu XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice 
12 marca 2020 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30.

Transmisje sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) stwierdzenie quorum,
  2) przedstawienie porządku obrad,
  3) przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji z dnia 29 stycznia 2020 r. i z dnia 27 lutego 2020 r.
 3. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czuchlebach nr 60, stanowiącej własność Gminy Łosice
  2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028;
  3) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
(-) Ewa Hornowska

 

Wróć