Szczegóły ogłoszenia

Informacja o XXIII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

2020-03-26 11:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

Informuję o zwołaniu XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice 26 marca 2020 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

Transmisje z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice dostępne są pod adresem: Transmisje sesji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) stwierdzenie quorum,
  2) przedstawienie porządku obrad,
 3. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego;
  2) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok;
  3) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;
 4. Stanowisko w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski
 6. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
(-) Ewa Hornowska

Wróć