Szczegóły ogłoszenia

Informacja o XXXI sesji Rady Miasta i Gminy

2020-11-04 11:02 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Łosice informuje o zwołaniu XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 4 listopada  2020 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.45.

Transmisje z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCIFzGrc0AY4fL305uIvH3OQ 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) stwierdzenie quorum,
  2) przedstawienie porządku obrad,
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Łosice za rok szkolny 2019/2020.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028;
  2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 rok.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIASTA I GMINY

(-) Mariusz Zacharczuk

 

Wróć