Szczegóły ogłoszenia

Informacja o XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

2020-12-08 13:48 przez Małgorzata Wojcieszuk

Informacja o XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2020 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) stwierdzenie quorum,
  2) przedstawienie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łosice;
  2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/190/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „ Remont drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie – do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty – do drogi 698”,
  4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice,
  5) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

(-) Ewa Hornowska

Wróć