Szczegóły ogłoszenia

JAK ROZPOZNAĆ BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

2016-05-09 11:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami opracowanymi przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektorat Sanitarny,  w których zawarto podstawowe informacje dotyczące barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego, tj. miejsca występowania w województwie mazowieckim, wytyczne w zakresie zwalczania, niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą kontakt z rośliną, a także zalecane środki ostrożności i sposoby udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

Ulotki dostępne są na stronach internetowych: http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/186-uwaga-na-barszcz-sosnowskiego oraz http://wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/broszury-i-ulotki

Informacje nt. aktualnego rozmieszczenia kaukaskich barszczy na Mazowszu znajdą Państwo na stronie internetowej http://barszcz.edu.pl/kaukaskie-barszcze-na-mazowszu/ .

Wróć