Szczegóły ogłoszenia

KOMINIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach

2017-05-10 11:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

3 maja 2017 roku w Dzienniku Urzędowym UE L 114 została opublikowana decyzja  2017/767 z dnia 28 kwietnia 2017 roku zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z tą decyzją do obszaru objętego ograniczeniami została dołączona południowa część gminy Platerów (powiat łosicki, woj. mazowieckie) od linii kolejowej nr 31 (Czeremcha- Siedlce). Natomiast w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim do obszaru ochronnego zostały przeniesione gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola, Korycin.

Tekst decyzji oraz mapa zmian w załączeniu.

Wróć