Szczegóły ogłoszenia

Komisja Konkursowa do opiniowania ofert powołana

2016-06-07 15:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Zarządzeniem Nr RMiG.120.30.2016 z dnia 7 czerwca powołał Komisję Konkursowa do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2016.

W skład Komisji weszli:
1. Wioleta Rekowska – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Łaska – Członek Komisji
3. Jerzy Walczyński – Członek Komisji.

Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

 

Wróć