Szczegóły ogłoszenia

Komisje Konkursowe powołane

2018-02-08 15:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice na rok 2018. 

Szczegóły w Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Łosice. 

Wróć