Szczegóły ogłoszenia

Komunikat firmy MOBI-TELEKOM.

2020-04-20 13:03 przez Administrator

Komunikat firmy MOBI-TELEKOM o pomiarach pól elektromagnetycznych. Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile 25555(N!83009)WBP_LOSICE_LOSICE zlokalizowanej w miejscowości Zakrze dz. nr 59/2 gm.Łosice.
Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Wróć