Szczegóły ogłoszenia

KOMUNIKAT - ZMIANY W OBSŁUDZE INTERESANTÓW

2020-03-13 15:54 przez Małgorzata Wojcieszuk

W związku z zagrożeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie i życie mieszkańców Miasta i Gminy Łosice, Burmistrz apeluje o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy, Zespole Oświaty Wychowania i Kultury oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Interesanci proszeni są o kierowanie się do Urzędu wyłącznie w sprawach ważnych i terminowych. W pozostałych przypadkach zalecamy załatwienie sprawy za pośrednictwem poczty tradycyjnej,  e-mail  lub  telefonicznie:

Podatki – 83 306 88 35  
d.filipowicz@gminalosice.pl                                                                        

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności – 83 306 88 33
m.jakimiuk@gminalosice.pl

Ewidencja Działalności Gospodarczej – 83 306 88 30
j.gluchowska@gminalosice.pl 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej – 83 306 88 22
j.walczynski@gminalosice.pl

Gospodarka Nieruchomościami o Ochrona Środowiska – 83 306 88 40
m.lukaszuk@gminalosice.pl

Straż Miejska – 605 431 439

Sekretariat – 83 306 88 21 
sekretariat@gminalosice.pl  

17 marca zostaną wprowadzane zmiany w organizacji pracy Urzędu. Szczegóły będą opublikowane16 marca.

Wróć