Szczegóły ogłoszenia

KONKURSY DLA NGO ROZSTRZYGNIĘTE

2020-04-17 14:14 przez Małgorzata Wojcieszuk

W oparciu o protokoły komisji konkursowych wybrane zostały oferty złożone w konkursach na wspieranie zadań publicznych w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020.

Wybrane oferty:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji w tys. zl.

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Łuzkach Łuzki 41A,
08-200 Łosice

Dzień integracji międzypokoleniowej

7.100 zl

2

Fundacja Nowoczesny Konin
ul. Kwiatkowskiego 1 pok. 210
62-510 Konin

Znam zabytki mojej gminy! -Warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Łosice dla dzieci

1.900 zł

3

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej ul. Berka Joselewicza 13,
08-200 Łosice

REZYGNACJA PODMIOTU

4

Powiatowe Stowarzyszenie
Animator
ów Kultury
ul. Piłsudskiego 6 lok. 54
08-200 Łosice

Pamiętamy. Wydanie publikacji pt. „Katyniacy Ziemi Łosickiej „w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej

7.000 zl

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji w tys. zl.

1

Klub Sportowy Łosice
ul. Szkolna 5 
08-200 Łosice

Pozalekcyjne zajęcia sportowe ukierunkowane na piłkę nożną dla dzieci i młodzieży

20.000 zl

2

Powiatowe Stowarzyszenie
Animator
ów Kultury
ul. Piłsudskiego 6 lok. 54
08-200 Łosice

IV Papieski Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej oraz koncert V Łosicki  Wieczór  Chwały w 100-lecie   urodzin   Karola Woj tyły

11.000 zl

Współdziałanie i upowszechnianie kultury fizycznej

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji w tys. zl.

1

Klub Sportowy Łosice
ul. Szkolna 5,
08-200 Łosice

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej

24.000 zl

2

Powiatowy Uczniowski
Klub Sportowy
„ JEDYNKA" Łosice
przy Zespole Szkól Nr 1
w Łosicach
ul. Szkolna 3,
08-200 Łosice

Organizacja zajęć i obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Łosice w wybranych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach sportowych na terenie całego kraju

26. 000 zl

Wróć