Szczegóły ogłoszenia

Konsultacje społeczne do projektu norweskiego.

2020-03-06 08:39 przez Dorota Kalinowska

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice,

Miasto i Gmina Łosice składa wniosek o dofinasowanie w ramach Programu Kultura III Edycji Funduszy EOG, Poddziałanie 1.2.: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego.

W trosce o to, aby wniosek był zgodny z potrzebami mieszkańców, zebraliśmy Państwa opinie na temat samej konieczności jego składania oraz pożądanego zakresu działań. W dalszej kolejności przygotowaliśmy szczegółowy projekt, którego założenia chcielibyśmy teraz z Państwem ostatecznie skonsultować.

Ankietę można wypełniać do wtorku 10 marca do godz. 12:00

- w wersji elektronicznej na stronie https://forms.gle/5uBLeiiwqHP3Lr8c6

- w wersji papierowej dostępnej na stronie gmina.losice.pl i w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice w pok. nr 39 (wersję papierową należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Łosice do pok. nr 39 lub przesłać na adres e-mail: j.kaminska@gminalosice.pl)

Nie powinno to zająć więcej niż 5-10 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas!

Wróć