Szczegóły ogłoszenia

Konsultacje społeczne - elektromobilność

2020-09-03 11:51 przez Administrator

Szanowni Mieszkańcy!

Miasto i Gmina Łosice przystąpiły do opracowania dokumentu pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice. Dokument ten będzie wskazywał kierunki rozwoju naszej gminy z zakresu szeroko pojętej elektromobilności. Rozwój niskoemisyjnych form transportu publicznego wpływać będzie przede wszystkim na poprawę jakości powietrza w Mieście i Gminie Łosice.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowego opracowania. Konsultacje będą trwały od 4 do 13 września 2020 roku. W tym czasie można wnosić swoje opinie i uwagi do dokumentu.

Uwagi złożyć można poprzez:
1. Złożenie na piśmie wypełnionego formularza zgłaszania uwag w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łosice, w godzinach pracy Urzędu.
2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłaszania uwag pocztą elektroniczną na e-mail: sekretariat@gminalosice.pl , podając w temacie wiadomości "konsultacje społeczne”.
3. Telefonicznie pod nr 732-912-882 dnia 7 września 2020 r. w godzinach 10.00-15.00

Przygotowanie Strategii jest sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilność.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice dotyczące Konsultacji Społecznych dostępne jest pod adresem:
http://www.bip.gminalosice.pl/upload/20200903153502trhhx2rvax30.PDF

Zachęcamy do aktywnego kreowania polityki miejskiej.

Projekt Strategii Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice

Formularz Uwag do Strategii Rozwoju Elektromobilności

Wróć