Szczegóły ogłoszenia

ŁOSICKI PROGRAM REWITALIZACJI

2016-07-25 14:39 przez Małgorzata Wojcieszuk

Miasto i Gmina Łosice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla
Miasta i Gminy Łosice".

Celem projektu jest stworzenie dokumentu niezbędnego do prowadzenia procesu rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 78 885,00 PLN.

Wróć