Szczegóły ogłoszenia

LOSOWANIE deklaracji na SOLARY

2016-06-24 17:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

27 czerwca 2016 (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach na Sali konferencyjnej zostanie przeprowadzone publiczne losowanie deklaracji dot. montażu instalacji solarnych, złożonych przez Mieszkańców Miasta i Gminy Łosice, w celu ustalenia kolejności deklaracji, co będzie podstawą do ustalenia listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz ustalenia listy rezerwowej. Losowanie odbywa się wśród osób, które złożyły deklarację w ramach naboru uzupełniającego trwającego od 20 do 24 czerwca 2016 roku i które spełniają kryteria określone w „Regulaminie deklaracji udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji solarnych, realizowanym przez Miasto i Gminę Łosice”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr RMiG.120.18.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 11.04.2016 r. (z późn. zm.). Losowanie będzie polegać na wyciąganiu losu z numerem deklaracji. Limity instalacji solarnych na listach:

  • Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – 20 instalacji soalrnych (liczba ta może zostać zmniejszona, jeżeli spośród wylosowanych osób będą takie, u których konieczne będzie zwiększenie ilości montowanych paneli).
  • Lista rezerwowa – pozostałe osoby, które złożyły deklaracje, w kolejności wynikającej z losowania.

Losowanie odbędzie się w trybie publicznym, każdy ma prawo udziału w losowaniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
Mariusz Kucewicz

Wróć